Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Další výměna řidičských průkazů

Vlastníci řidičských průkazů vydaných v době od 1. července 1964 do 31. prosince 1993 si v letošním roce budou muset svůj „řidičák“ nechat povinně vyměnit. V tomto období byly vydávány řidičské průkazy v podobě rozkládacích růžových knížek. Teď jsou vydávány ve formě malých skladných kartiček, které obsahují ochranné prvky a jsou skenované v tiskárně cenin, stejně jako občanské průkazy a cestovní pasy. Řidičské průkazy nového typu se vydávají již od 1. dubna 2004. Za povinnou výměnu se nic neplatí. Občané nemusí hradit žádný správní poplatek. Pokud ale půjdou požádat o nový doklad, musí si s sebou přinést svůj starý řidičský průkaz, občanku, vyplněný formulář a průkazovou fotografii. Vyřízení celé záležitosti obvykle trvá dva až tři týdny, může se však protáhnout ve výjimečných případech až na třicet dní.
Z tohoto důvodu by bylo rozumné nechat si vyměnit starý řidičský průkaz za nový co nejdříve a stihnout výměnu do konce roku. Pokud by tak řidič neučinil a řídil vozidlo se starým průkazem, hrozí mu v novém roce pokuta, která se může vyšplhat z několika stokorun až na deset tisíc korun. Pro rychlejší vyřízení žádosti o výměnu doporučují pracovníci odboru dopravně správního, aby žadatelé přišli co nejdříve a nenechali vše až na poslední měsíce roku.
Výměna řidičských průkazů probíhá na dopravně správním oddělení MěÚ Rumburk (budova C, I. patro) v úředních dnech: pondělí, středa 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 hod. Bližší informace na tel.: 412 356 298-299.

Tisk Tisk | E-mail E-mail