Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Třem králům otevřelo své srdce i peněženky více lidí než vloni

Již sedmý rok probíhá po celé ČR Tříkrálová sbírka. Její příprava není jednoduchá, nejtěžším úkolem je sehnat potřebný počet ochotných dětí pro role králů a koledníků. V tomto směru má Farní charita Rumburk velkou oporu v Salesiánském středisku mládeže v Jiříkově, v Římskokatolické faře Rumburk a v rumburském klubu Zavináč. Výtěžek Tříkrálové sbírky bude i letos použit na provoz Občanské poradny Rumburk, která pomohla a pomáhá mnoha lidem. Letos počasí nepřálo, přesto se koledníci zhostili svých úkolů s úsměvem a dobrou náladou a nenechali si ji zkazit ani odmítavými, někdy i nepříjemnými lidmi.
Letos poprvé dostali rumburští tříkráloví koledníci požehnání přímo v kostele na Dobrovského náměstí, odkud se rozešli na předem určené trasy, aby se vrátili promočeni v odpoledních hodinách. Nevadil jim déšť ani chlad, byli spokojeni, protože oproti loňskému roku se jim otevřelo více dveří a tím i více laskavých srdcí. V Rumburku se vybralo za dva dny 13.120,- Kč. V Jiříkově a Filipově během jednoho dne 8.139,- Kč, dohromady tedy 21.259,- Kč.
Ráda bych poděkovala koledníkům za jejich ochotu a za to, že se vzdali svého volného času pro dobrou věc. Poděkovala bych všem, kteří pomáhali s organizací sbírky a zajistili její hladký průběh. Díky patří ženám, které uvařily pro koledníky dobrou polév-ku pro zahřátí a na posilnění. Hlavně bych chtěla poděkovat všem, kteří nám přispěli jakoukoliv částkou do pokladniček a pochopili, že nevybíráme jen peníze, ale zároveň se snažíme udržet starou tradici Tříkrálových koledníků.
Jako veselá historka z natáčení mi letos připadl okamžik, kdy po vysvěcení kříd a požehnání šli tři králové (královny) na rumburskou římskokatolickou faru plnit své poslání. Marně se ta nejvyšší z kolednic snažila smazat loňská písmena i letopočet a napsat tam nový. Byť stála na špičkách, zárubeň dveří byla pro ni nedosažitelný cíl. Další dva králové se ji snažili vyzvednout, přesto se nedařilo, jak by chtěli. Tu musela přiskočit kolegyně, vyzvednout krále, který se jí v dešti nelehce zvedal. Ale ani tak se nedařilo smazat starý nápis, žádný hadřík či kapesník nebyl v té chvíli po ruce. Král byl těžší a těžší, určitě i proto, že jsme se našemu marnému snažení ze srdce smáli. Nakonec jsem namočila svou rukavici v kaluži a podala ji královi, kterému se konečně podařilo stará písmena i letopočet smazat a za zpěvu koledy napsat letopočet nový. Celý letošní rok se tak bude výjimat na faře pracně napsaný nápis K + M + B 2007. Pavla Nekudová

trikralove
Tisk Tisk | E-mail E-mail