Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Peníze z veřejných sbírek pomáhají také rumburské farní charitě

Farní charita Rumburk se v letošním roce stala spoluorganizátorem sbírky Pozvedněte slabé, jejíž rumburský výtěžek bude použit na projekt s názvem Generační most. Jeho cílem je podpořit setkávání našich seniorů s dětmi předškolního věku v rumburském dětském centru. Dědečkové a babičky se tak mohou věnovat těmto dětem s veškerou láskou a něhou, mohou jim předávat své znalosti a zkušenosti, hrát si s nimi a učit je. Že jsou tato setkávání prospěšná nejen seniorům, ale i dětem, o tom není pochyb.
Již dnes se začíná připravovat lednová Tříkrálová sbírka 2007, která obnovuje starou tradici tříkrálových koledníků. Část získaných finančních prostředků půjde na pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a 65 % bude použito na provoz Občanské poradny při Farní charitě Rumburk. Ta poskytuje odborné sociální poradenství ve čtrnácti právních oblastech lidem v širokém okolí. Velikou změnou je možnost podpořit „Tříkrálovou sbírku 2007“ prostřednictvím dárcovských SMS. Plakáty a letáky budou v dostatečném předstihu vyvěšeny, aby se všichni mohli do této sbírky zapojit.

Tisk Tisk | E-mail E-mail