Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Chytrá horákyně z Rumburku se rozrůstá

Od března tohoto roku funguje v Rumburku občanské sdružení Chytrá horákyně a během osmi měsíců si nejen ve městě, ale i v jeho širokém okolí vybudovalo nezastupitelnou úlohu.
Chytrá horákyně je sdružením občanů, jejichž zájmem je především rozvoj osobnosti člověka a jeho další vzdělávání, které povede k vyrovnávání šancí a zpřístupnění pracovních příležitostí žen, včetně žen po mateřské dovolené, mladých lidí bez praxe, seniorů a lidí s handicapem, dále lidí z nízkého sociokulturního prostředí a minoritních skupin.
Chytrá horákyně v současné době provozuje několik projektů.
Prvním z nich je Klub rodičů, který podporuje a pomáhá rodinám s postiženým dítětem. Při společných schůzkách mají rodinní příslušníci dítěte možnost navzájem mezi sebou konzultovat své zkušenosti s jeho výchovou a rozvojem, získávat odborné informace prostřednictvím odborných přednášek a diskuzí se specialisty nebo jen tak odpočívat při společných výletech. Jedním z nich byl i výlet na Jedlovou, do Žitavy nebo víkendový pobyt pro rodiče s dětmi v Doubici.
Do činnosti sdružení Chytrá horákyně se zapojily i žákyně Střední zdravotnické školy v Rumburku, a to zejména do projektu Asistenční služby pro rodiny s dětmi. Studentky docházejí do rodin a zařízení, kde se věnují postiženým dětem. Jejich jediným oceněním je certifikát, který obdrží na konci školního roku. Projekt byl ve spolupráci s Farní charitou Rumburk zahájen v roce 2000 a od roku 2001 pracuje samostatně. Na něj navazuje další projekt, a to Vzdělávání dobrovolníků, v němž jsou žákyně věnující se práci s postiženými dětmi odborně vzdělávány pracovnicemi Speciálně pedagogického centra v Rumburku.
Navíc, ve spolupráci se Salesiánským střediskem mládeže Rumburk – Jiříkov, provozuje občanské sdružení Klub mládeže pro mladé lidi.
V listopadu rozjelo občanské sdružení Chytrá horákyně svůj pátý projekt, a to Aktivační centrum, jehož cílem je celoživotní vzdělávání lidí s postižením. Těm, kteří ukončili povinnou školní docházku v rámci speciálního školství a chtějí se dále zdokonalovat ve svých dovednostech, projekt umožňuje dále pokračovat ve vzdělání. Tato aktivita je dlouho připravovanou, ale dosud nerealizovanou koncepcí ministerstva školství. Nad projektem převzala záštitu i místostarostka města Rumburk Alena Winterová.

Tisk Tisk | E-mail E-mail