Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburští mají na příští rok smělé plány

Podle místostarosty Darka Švába mají Rumburští i na příští rok dobře nakročeno k dalšímu rozvoji a zkrášlování města. Kromě pokračování rekonstrukcí školských zařízení města, které by měly být kompletně dokončeny do konce roku 2010, počítá rumburská radnice v pracovním návrhu investiční části rozpočtu na rok 2007 s výstavbou parkoviště pro osobní automobily na sídlišti V Podhájí, s přípravou projektové dokumentace na pokračování rekonstrukce středu města, která by měla bezprostředně navazovat na novou pěší zónu, a s projektovou dokumentací na výstavbu komunikace mezi plaveckým bazénem a sídlištěm V Podhájí. Významnou částku by mělo město investovat do rekonstrukcí místních komunikací, zejména v okrajových částech města, a do rekonstrukcí chodníků a veřejného osvětlení. Počítá se však i s investicemi do sportovišť, zejména do zimního i letního stadionu, mělo by se pokračovat v obnovách bytových domů, které jsou ve vlastnictví města, a rekonstrukci neujde ani mostek v ulici Matějova.
Jednou z největších investičních akcí v roce 2007 by mělo být zahájení výstavby silničního průtahu městem, které bude financováno z prostředků Ústeckého kraje a města Rumburk.
Návrh investičního rozpočtu pro příští rok počítá i s dalšími finančními prostředky do zdravotnictví, především do Lužické nemocnice v Rumburku, s rekonstrukcí areálu městské policie a v neposlední řadě i s oslavami 300 let rumburské lorety.
Připravovat by se měla i přeměna zchátralého letního kina na amfiteátr a dále vybudování dětského hřiště pro předškoláky.
V průběhu příštího roku by se mělo definitivně rozhodnout o zahájení výstavby nových vodovodů a kanalizací ve městě, což by mělo být financováno ze zdrojů Evropské unie. V tomto směru probíhá v současné době intenzivní jednání mezi místostarostou města Darkem Švábem a příslušným komisařem EU.

Tisk Tisk | E-mail E-mail