Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Nevzhledné plochy v Krásné Lípě vytlačily parčíky a okrasná zeleň

Krásná Lípa • Zahradníci krásnolipských technických služeb dokončují v těchto dnech parkové úpravy v jednotlivých částech města.
Zcela novou podobu získává např. prostor před zdejším hlavním vlakovým nádražím, kde byly vysázeny okrasné keře a dřeviny, instalováno bylo nové veřejné osvětlení a nyní bude prostor oset trávou a instalovány budou také nové lavičky.
Další částí města, ve které nyní dochází k parkovým úpravám, je Varnsdorfská ulice. Zcela zrekonstruován byl parčík v horní části této ulice, vzniklo tu např. malé vřesoviště, ošetřeny byly původní dřeviny, dosázeny jednotlivé keříky a celé prostranství dostane i nový trávník. Podobných úprav se dočkaly také další části této ulice. V okolí bývalé restaurace, kde zmizelo nevzhledné smetiště, je nyní miniparčík, o pár set metrů dál bylo parkově upraveno okolí křižovatky a radnice zde také zvažuje umístění nádob na separovaný odpad. Další úpravy zeleně probíhají v těchto dnech v parku u novorenesanční vily Hille, osazován je také venkovní prostor nových částí sportovního areálu a zahradnické práce probíhají i u nových asfaltových cyklostezek, které se v těchto dnech ve městě budují.
Všechny projekty obnovy zeleně v Krásné Lípě, které vznikly v posledních dvanácti letech, navrhuje již tradičně Ing. Karel Hieke, přední český dendrolog a zahradnický odborník. Samotné práce pak z největší části realizuje radnice pomocí svých technických služeb a většinu finančních prostředků získává pomocí různých dotačních titulů státních i fondů EU.

Tisk Tisk | E-mail E-mail