Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Sportujeme již deset let

Školní sportovní klub při ZŠ U Nemocnice oslavil 2. září 10. výročí od svého založení. Zakládali jsme ho v roce 1996, abychom se přes Asociaci školních sportovních klubů dozvěděli, co je za novinky ve sportovních aktivitách a jak bychom se mohli i my zapojit do soutěží v rámci školy, města, regionu i republiky.
Úkolem a cílem klubu je poskytnout žákům využívání tělocvičen v odpoled-ních hodinách v zájmových sportovních oddílech, aby si zvykli na pravidelnou sportovní činnost, ať na bázi rekreační, zdravotní nebo výkonnostní. Dalším nemalým cílem je pro nás připravit šikovné a zdatné děti na soutěže.
Naše hlavní sportovní aktivity jsou aerobik, pohybová výchova, kondiční všestranné rozvíjející cvičení, gymnastika, atletika, basketbal, florbal a vybíjená. Pro naše školní děti jsme připravili desítky soutěží, jako jsou šplh, skákání přes švihadlo, kondiční pětiboj, vybíjená, sálová kopaná i florbalové turnaje. Pak jsou tu soutěže, které mají už svou tradici ve městě – Zátopkovy štafety, Rumburské skákání, Vybíjená pro 5. třídy.
Během deseti let, co klub pracuje, jsme dosáhli i významných úspěchů. Nejvyšší ocenění pro nás bylo, když jsme jako vítězové reprezentovali Ústecký (Severočeský) kraj na republice:
1997 – Doubí u Třeboně, Eurotýmy
1998 – Plzeň, gymnastika
2005 – Olomouc, Festival sportu
2006 – Brandýs n. L., atletika
2006 – Kladno, pódiové skladby
Klub (hlavně aerobik) se prezentuje na plesích, kulturních a sportovních akcích města.

Organizační tým:

  • Mgr. Alena Košnarová
  • Mgr. Pavla Nováková
  • Jitka Andrlová
  • Anna Feherová
Tisk Tisk | E-mail E-mail