Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Ajax varuje a chrání děti před problémy

Předcházení závažným společensko-patologickým jevům kriminálního charakteru u jedinců a skupin se souhrnně nazývá prevence kriminality. Tento pojem zahrnuje celou řadu opatření sociální a situační prevence, včetně informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností a pomoci obětem trestných činů. Cílem těchto opatření je omezení kriminality a jejích následků.
V Rumburku se této problematice věnuje již šest let prap. Jindřiška Wünscheová, která v rámci projektu Ajax, vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR, po celý rok spolupracuje s dětmi základních škol v Rumburku.
Ajax je nejen název projektu, ale i roztomilý kreslený pes, který zábavnou formou seznamuje děti druhých a třetích tříd základních škol s nebezpečím, které je může potkat a učí je, jak se mu vyhnout,“ vysvětluje prap. Wünscheová. Děti se tak dozví nejen jak se chovat v silničním provozu, ať již jako chodec nebo cyklista, nebo jak hezky může vypadat zákeřný papírek nebo bonbonek s drogou určenou dětem, ale jsou varováni i před nebezpečím dalších drog, alkoholu či cigaret nebo před nebezpečím, které pro ně mohou představovat cizí lidé. Stranou nezůstávají ani taková témata, jako je šikana, závislost na automatech a počítačích, trestné činy způsobované mládeží nebo způsobované na dětech.
Je toho hodně, co děti ohrožuje, ale na mých malých posluchačích je vidět, jak moc si právě o této problematice chtějí povídat, jak moc toho chtějí vědět a jak moc je to pro ně důležité,“ dodává Jindřiška Wünscheová. Její přednášky probíhají v posledních třech letech na Základní škole v Horním Jindřichově. „Nejen ze strany dětí, ale i ze strany paní ředitelky a ostatních učitelek je vidět velký zájem na tom, aby přednášky probíhaly právě u nich. Vždy mi vytvořily takové podmínky, abych mohla s dětmi nerušeně pracovat,“ vysvětluje Jindřiška Wünscheová.
Ředitelka Základní školy Vojtěcha Kováře v Horním Jindřichově Mgr. Jitka Hovorková k tomu dodává: „Já jsem velice ráda, že paní Wünscheová přednáší Ajaxe právě u nás a doufám, že s námi bude spolupracovat i příští rok. Děti ji milují a nejen proto, že je to policistka, kterou obdivují, ale i proto, že to s nimi bezvadně umí. Rodiče málokdy varují děti před nebezpečím, které pro ně mohou představovat drogy nebo cizí lidé, a málokdy je naučí chodit po správné straně silnice nebo přecházet přes ulici, a právě přednášky paní Wünscheové je před tím vším varují a učí je, jak se v těchto situacích chovat. Kromě toho jsem přesvědčená, že základní škola má děti vzdělávat i vychovávat a spolupráce s policií, zejména s rumburskými policisty, se nám vyplácí. Jsme škola otevřená všemu, co je dobré pro naše děti a prevence kriminality patří mezi jednu z těchto věcí,“ dodává Mgr. Hovorková.
Ajaxovy přednášky jsou pro děti zábavou. Každé z nich obdrží na začátku roku Ajaxův zápisník se spoustou úkolů a her, které musí plnit a někdy k nim musí přizvat i své rodiče. To nejlepší si však Jindřiška Wünscheová pro děti schovává na konec školního roku.
Vždy si pro ně připravím nějaké překvapení,“ říká. „Letos jsem pro ně nechala vyrobit žlutá trička se psem Ajaxem a diplomy a při slavnostním ukončení roku jim vše předám. A vždy mám velkou radost, když vidím jejich nadšení,“ dodává.
Práce Jindřišky Wünscheové, kterou vykonává nad rámec svých pracovních povinností u policie, je záslužná a je jen škoda, že už ji nezbývá čas na druháky a třeťáky z jiných škol. Navíc by asi brzy přišla o všechny své úspory, protože až do letošního roku, kdy jí částkou pěti tisíc vypomohl kolega z Městské policie Rumburk, který se také věnuje prevenci kriminality, dárky a ceny pro děti financuje ze své vlastní kapsy.
Dělám to ráda a největším oceněním pro mě je, když si děti na mé rady vzpomenou ve chvílích, kdy je toho zapotřebí,“ dodává sympatická policistka.

Zanedlouho začnou letní prázdniny a na malé děti číhá nebezpečí z každého kouta. Jen ty připravené budou vědět, jak se mu vyhnout, a v Rumburku je jich minimálně padesát. Padesát těch, které se kamarádí s Ajaxem a Jindřiškou Wünscheovou.

Tisk Tisk | E-mail E-mail