Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Leader+ šance pro Šluknovsko

Místní akční skupina (MAS) Šluknovsko připravuje v současné době zpracování Územního strategie rozvoje venkova a následně se bude ucházet o jeho financování z programu EU Leader+ v letech 2007 – 2013. Jedná se o oblast celého Šluknovského výběžku mimo měst Rumburk a Varnsdorf.
Cílem první etapy je získat detailní informace o projektových záměrech obcí, podnikatelských subjektů a nestátních neziskových organizací v oblasti zlepšování kvality života a životního prostředí. Získané informace budou základem jak pro určení směru strategie, tak pro vymezení prioritních oblastí podpory. V případě úspěchu strategie u hodnotící komise lze v období let 2007 až 2013 očekávat realizaci projektů v řádu několika desítek miliónů korun.
Pokud se nám podaří zapojit do zpracování nejširší veřejnost, věřím, že strategie bude opravdu kvalitní,“ říká Ing. Eva Hamplová, předsedkyně MAS Šluknovsko. „Připravili jsme řadu školení a seminářů, informace budou ve všech 16 městech a obcích, a to včetně formuláře projektového záměru. Dále je možné své náměty zasílat na e-mailové adresy massluknovsko@atlas.cz nebo mdudka@volny.cz. Případné dotazy rádi zodpovíme na telefonních číslech 602 490 840, 603 862 644 nebo 412 381 013“.
Program Leader+ je specifický tím, že ponechává volnost v rozdělování prostředků na projekty, které jsou v regionu potřeba. „Šluknovsko má v tomto programu šanci, která se už nemusí opakovat. Věřím, že ji stoprocentně využije,“ dodává Hamplová.

Termíny seminářů

  • 24. 4. 2006 Krásná Lípa
  • 26. 4. 2006 Jiříkov
  •   4. 5. 2006 Horní Podluží
  • 18. 5. 2006 Rybniště
  • 15. 6. 2006 Šluknov
Tisk Tisk | E-mail E-mail