I rumburští žáci se zúčastnili „Hry proti AIDS“

Tištěné noviny 06/2006 | 10. 4. 2006 | Zprávy a publicistika

Třetí ročník soutěže s názvem „Hrou proti AIDS“ pořádal Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Varnsdorf ve dnech 28. 2. – 2. 3. ve Studentském centru Střelnice. Autorem a organizátorem celé akce v rámci ČR je SZÚ Praha. Soutěž byla zaměřená na mládež základních a středních škol celého výběžku a zúčastnilo se jí 8 ZŠ a 4 SŠ, celkem 331 žáků, včetně dětí z Rumburku.
Principem této akce bylo překonání 5 stanovišť, při nichž moderátoři ohodnotili výkon posluchačů dle znalostí, postojů, spontaneity a aktivity. Jednotlivá stanoviště se zabývala tematikou cesty přenosu HIV, ochrany před HIV a pohlavně přenosných infekcí nebo sexualitou řečí těla. Smyslem celé akce, která měla velký ohlas u posluchačů i u pedagogů, bylo předat mládeži formou hry, nikoli přednášky, znalosti v daných tématech.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://rn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://rn.rumburk.cz/2006/04/10/i-rumbursti-zaci-se-zucastnili-%e2%80%9ehry-proti-aids%e2%80%9c/