Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rada města projednala zprávu o stížnostech

Rumburk • Rumburští radní projednali zprávu starosty města Jaroslava Sykáčka o vyřizování přijatých stížností za rok 2005. Ze zprávy vyplývá, že v minulém roce bylo na Městský úřad v Rumburku doručeno celkem 43 podání, z nichž bylo 27 zaevidováno jako stížnost a 16 jako podnět. Pro srovnání, v roce 2003 bylo do centrální evidence podáno 30 podání a v roce 2004 38. V roce 2005 tak došlo k nárůstu podání o 11,4 %. To bylo způsobeno převzetím pravomocí přenesené působnosti a mnohdy také chybným kvalifikováním stížnosti ze strany podavatele, kdy bylo jeho podání předáno k vyřízení jinému orgánu. Z pozice odborné příslušnosti se relativně vysoký počet podání, přibližně 46 %, týkal působnosti odboru životního prostředí, kdy si podavatelé nejvíce stěžovali na neutěšený stav pozemků, přerostlou trávu a nálety, na vznik nepovolených skládek, porušování hygienických norem atd.
Značný počet stížností se také týkal občanského soužití.

Tisk Tisk | E-mail E-mail