Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Chcete se naučit bránit?

Nemusíte už být členy žádného klubu. Nyní máte možnost navštěvovat kurzy sebeobrany bez nutnosti členství a různých zkoušek.
Výuka je zaměřená na individuální přístup ke každému jednotlivci, takže nemusíte mít obavy, že nebudete stačit ostatním a nebo naopak, že budete brzděni v rozvoji. Techniky jsou uzpůsobeny pro výuku reálné sebeobrany (musí být jednoduché a lehce osvojitelné) a vychází mimo jiné i z principů Wing Tsunu a Blitzdefence. Jsou účinné i bez použití hrubé síly a akrobacie. A právě proto jako jedny z mála jsou vhodné i pro ženy a dívky.
Aby byly naučené techniky použitelné i na ulici ve stresové situaci, je do výuky dále zahrnut nácvik komunikačních dovedností, psychologie a taktiky jednání v krizových situacích. Cílem výuky je možnost napadení minimalizovat a tedy konfliktům a fyzické konfrontaci předcházet. A až v případě nevyhnutelnosti vzniklou situaci efektivně a účinně dostat pod kontrolu.
V neposlední řadě, díky kompenzačním a uvolňovacím cvikům, které jsou začleněny do výuky, dochází k rozvoji a upevnění jak fyzického, tak psychického zdraví.
Výuka začne v úterý 21. 2. 2006. Je možnost se i individuálně dohodnout na jiném termínu. Pravidelně bude výuka probíhat v úterý od 18.00 hod. a ve čtvrtek od 18.45 hod. v Rumburku, ul. Tyršova (tělocvična nad Rock klubem). Případné další informace na tel. 737 233 943.

Tisk Tisk | E-mail E-mail