Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Výstava „Vzdělávání 2006 – 2007“

Stejně jako v minulých letech se i letos ve dnech 15. a 16. listopadu uskutečnila prezentace středních škol a učilišť nazvaná „Vzdělávání 2006 – 2007“. Akce byla určena zejména pro žáky 9. ročníků základních škol, kteří zde získali celkem ucelený přehled o nabídce dalšího vzdělání, a také samozřejmě pro jejich rodiče.
Výstavy se zúčastnilo 22 středních škol – většinou tradičních vystavovatelů ze Šluknovska a Děčínska, ale i střední školy z Liberce, Ústí nad Labem a České Lípy. Poprvé se letos také prezentovalo Gymnázium Česká Kamenice a Soukromá střední podnikatelská škola z České Lípy.
Výstavu navštívili žáci všech základních, zvláštních a speciálních škol ze Šluknovského výběžku – všem byla tradičně zajištěna bezplatná doprava. Výstava se již podruhé (vzhledem k rekonstrukci rumburského domu kultury) konala ve Sportcentru Koupaliště, kde se vystavovatelé i návštěvníci setkali s velmi příjemným prostředím a širokým zázemím. Poděkování za zdárný průběh a maximální vstřícnost patří manželům Maritě a Romanu Pešťákovým, dále panu řediteli SZŠ v Rumburku PaedDr. M. Jirsákovi za obětavou pomoc při technickém zabezpečení celé výstavy a samozřejmě v první řadě IPS ÚP Rumburk, který celou akci organizoval.
Doprovodnými akcemi přispěly k oživení Dům dětí a mládeže Rumburk a Ústav sociální péče Brtníky výstavkou prací, SOU a SOŠ Bratislavská ve Varnsdorfu představením svých nových kolekcí oblečení, kulturním vystoupením Pěvecký sbor Gymnázia Rumburk a trubači Střední školy lesnické ze Šluknova.
Všem vyslovujeme ještě jednou dík a doufáme, že výstava splnila jejich očekávání.
Do příštích let bychom si pouze přáli, aby se akce, která je v takovémto rozsahu pořádána na naší pobočce ÚP jako na jediné v republice, setkala s větším ohlasem také v řadách rodičů a širší (ne pouze pedagogické) veřejnosti, neboť, jak je všeobecně známo, naše oblast patří k oblastem s nejslabším vzdělanostním složením obyvatelstva a s tím samozřejmě související velmi vysokou nezaměstnaností.
za IPS ÚP v Rumburku
Mgr. Hana Daňková

Tisk Tisk | E-mail E-mail