Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Přispějte i vy v lednu příštího roku do Tříkrálové sbírky 2006

Začátkem ledna 2006, tj. v době připomínky Tří králů, budou chodit do domácností, institucí a po ulicích v celé České republice skupinky tří králů s koledou a budou vybírat do zapečetěných pokladniček příspěvky od občanů. Jedná se o Tříkrálovou sbírku, kterou organizuje Sdružení Česká katolická charita. Jejím účelem je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla s cílem umožnit občanům podílet se na tomto díle.
Stejně jako každý rok, tak i letos bude Tříkrálová sbírka pořádána Farní charitou Rumburk ve spolupráci s rumburskou farou a probíhat bude v Rumburku a Jiříkově, a to ve dnech 6. 1. a 7. 1. 2006.
Tříkráloví koledníci budou navštěvovat i domácnosti. Pokud Vás tři králové ve Vaší domácnosti nenavštíví, můžete do této sbírky přispět formou složenky, kterou byste měli najít ve svých poštovních schránkách po 9. lednu roku 2006.
Do Tříkrálové sbírky se zapojí děti a mládež v převlecích tří králů a v doprovodu dospělé osoby. Občany budou obdarovávat kalendářem roku 2006 a cukříkem s logem charity. Doprovázející dospělá osoba (vedoucí skupinky) musí být označena průkazkou se jménem (plnou mocí), na níž bude podpis litoměřického biskupa a ředitelky Diecézní charity Litoměřice. Číslo průkazky musí být totožné s číslem zapečetěné pokladničky. Tyto pokladničky s logem charity budou zapečetěné městským úřadem.
Většinu vybraných prostředků v daném místě (65 %) obdrží místní pořadatel (Farní charita Rumburk) na svou činnost, 10 % bude použito na humanitární pomoc v zahraničí a zbývající procento prostředků připadne na diecézní charitu a režii sbírky. O výsledku Tříkrálové sbírky Vás budeme informovat ihned po jejím skončení.

Za finanční příspěvky jménem potřebných Vám děkuje Farní charita Rumburk.
Pavla Nekudová
asistent Tříkrálové sbírky

Tisk Tisk | E-mail E-mail