Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Píšete nám

Toulavý pes

Jednoho krásného letního dne se do naší ulice Kalná přistěhovala fena křížence německého ovčáka. Fena byla zpočátku bázlivá a nedůvěřivá vůči lidem. Zabydlela se v křovinách v okolí zahrádkářské kolonie, kde si vytvořila nory. Před dvěma měsíci porodila sedm štěňat a problémy začaly. Fena mě poprvé napadla (ne pokousala), proto jsem upozornila městskou policii na volně pobíhajícího psa.
Po pár dnech městská policie přijela i s veterinářem a narkotizační puškou. Fenu se sice podařilo trefit narkotizační střelou, ale fena se ztratila v křovinách, kde není šance ji najít.
Do dnešního dne se problém nevyřešil. Štěňata se odebrala, ale fenu se stále nepodařilo odchytit. Jak dlouho se bude tento problém řešit, budeme snad čekat až pes někoho napadne nebo snad usmrtí, jako se stalo před pár lety v Kolonce? Chodí tu mnoho dětí, které se psa bojí. Šla jsem si proto stěžovat na MěÚ k panu Englovi s vědomím, že se to bude rychleji řešit. Bylo mi řečeno, že MěÚ Rumburk o problému ví a řeší ho. Podle mého názoru ne dostatečně. Městská policie vlastní tyč a síť na odchytávání psů, atd. Na místě jsem z toho nic neviděla, byla použita jen narkotizační puška a tablety na uspání zvířete určené veterinářem.
Fena je ale tak chytrá, že se vždy schová do křovin a není k nalezení. Po dobu dvou měsíců se více nedělo. Je to dostačující aktivita?
Od pana Engla jsem se také dozvěděla, že se nemusím obávat pokousání, proč by to prý dělala. Myslí si pan Engl, že fenu natolik zná, že se nebojí napadení? Možná prý budeme čekat až do jara, kdy fena porodí další štěňata, i to se prý může stát. V městském útulku je opuštěných psů asi málo.
Ale bohužel já nejsem tak optimistická jako pan místostarosta. Co když se mýlí a fena někoho v lepším případě jen kousne. Co pak bude následovat? Vyšetření u lékaře, který bude vyžadovat veterinární prohlídku psa s inkubační dobou. A je tu problém! Jak fenu odchytí, aby se prokázalo, že je zvíře zdravé a dotyčný nemusel podstoupit několikatýdenní pobyt v nemocnici s bolestivou vakcinací proti vzteklině. Nebo dostane dopis od místostarosty pana Engla s projevem lítosti, že veterinární vyšetření nelze provést? Doufejte jen, že to nebudete vy nebo vaše dítě.
V. Šéblová

Vážená paní Šeblová,
původně jsem nechtěl na Váš článek reagovat, ale protože jste v něm několikrát nepřesně prezentovala náš rozhovor, musím se i já k němu vyjádřit.
Zaprvé – Město Rumburk se k problematice toulavých psů nestaví zády. Myslím si, že opak je pravdou. V minulých letech postavilo několikamiliónovým nákladem útulek pro toulavé psy, nechalo proškolit tři pracovníky k odchytu toulavých psů, zakoupilo vybavení pro odchyt toulavých psů (transportní klec, odchytovou tyč, síť, ochranné pomůcky – rukáv, oblek). Městská policie ve spolupráci s odborem životního prostředí řešila v uplynulých letech desítky případů toulavých nebo opuštěných psů. Jsou to lehce doložitelná fakta. Na druhou stranu zůstává problémem nezodpovědnost lidí a právní vakuum v této věci. Lidé si někdy bezmyšlenkovitě pořizují tzv. „domácí miláčky“ a ve chvíli, kdy je přestanou bavit, se jich častokrát zbavují. Jindy si majitelé psů neuvědomují, že pes je šelma, která může za určitých okolností zranit člověka, či jiné zvíře. Proto někdy neučiní všechna opatření k zamezení jejich pohybu, jak jim to ukládá veterinární zákon. Město a jeho složky poté už řeší pouze následky nezodpovědného chování majitelů. Bohužel nám k tomu současné zákony neposkytují dostatek prostředků.
Zadruhé – k výše uvedenému konkrétnímu případu a našemu rozhovoru. Musím s Vámi zcela souhlasit, že neúspěšný odchyt volně pobíhajícího psa po dobu několika týdnů je zarážející, což jsem uvedl i při našem rozhovoru. Dále jsem vás informoval o všech opatřeních, která městská policie s odborem životního prostředí v celé záležitosti učinila, což sama přiznáváte i ve vašem článku. Že nebyla doposud úspěšná, je druhá záležitost. Každý, kdo přišel do styku s dlouhodobě volně pobíhajícím psem ví, že to není jednoduchá záležitost. Přesto jsem Vám sdělil, že budeme i nadále pokračovat v hledání způsobu jak psa odchytit. Ale určitě Vámi navrhované řešení (tj. odstřel psa) budeme realizovat až po vyčerpání všech možností a jen zákonným způsobem. S tímto Vaším radikálním řešením už máme ve městě své nemilé zkušenosti, kdy horlivý „myslivec“ zastřelil v nedávné době dva volně pobíhající psy…
Závěrem snad už jen několik upřesnění. Nikdy jsem se nevyjádřil, že Vámi uváděný pes nemůže nikoho pokousat a že budeme čekat, až se tak stane, či až znovu porodí nová štěňata. Naopak jsem Vám slíbil, že osobně dohlédnu na opatření městské policie a odboru životního prostředí, která povedou k odchycení psa. Bohužel, aniž byste mi dala čas, už mě soudíte.
Radek Engl, místostarosta města

P.S. Od našeho setkání jsme nechali vysekat prostor, který sloužil pro psa jako úkryt a zorganizovali dvě společné akce městské policie a hasičů na odchyt psa. Nakonec se podařilo psa odchytit, a to ve spolupráci s občany z okolí. Všem zúčastněným bych chtěl tímto poděkovat.

Tisk Tisk | E-mail E-mail