Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Cesta k rumburskému hřbitovu září novotou

Úcta k předkům a péče o jejich památku jsou vizitkou každého člověka, ale i každého města. Vždyť ti, co zde celá léta žili a svými životy a prací přispěli k jeho rozvoji a svým menším či větším dílem se zapsali do jeho historie, mají právo, aby jejich ostatky spočinuly na klidném a důstojném místě a bylo o ně řádně pečováno.
Rumburský hřbitov takovým místem bezpochyby je. Ale dlouhé roky byl dojem z něj nepříznivě ovlivňován zanedbaným okolím před hřbitovní branou a hrbolatou příjezdovou cestou.
Dnes je ale vše jinak. Příjezdová cesta má nový asfaltový povrch a rekonstruovanou trasu veřejného osvětlení. Z blízkosti hřbitova zmizela černá skládka a náletové křoviny. Celá plocha před hřbitovem byla upravena a v budoucnosti by zde mohlo být dosavadní parkoviště rozšířeno o několik parkovacích míst. Do krásy se vyloupla i alej vedoucí ke hřbitovní bráně.
Celou tuto akci, která byla financována z městského rozpočtu, zajišťoval odbor komunálních věcí ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje a investic Městského úřadu Rumburk a s místo-starostou Darkem Švábem, do jehož sféry řízení tato problematika spadá. „Oprava povrchu místní komunikace v ulici Stanko Vodičky stála téměř 497 tisíc korun,“ říká vedoucí komunálního odboru Marie Maiwaldová. „Byla to však jen jedna část mnohem širší akce, při níž byl rekonstruován chodník na ulici Pražská vedoucí od mostu na křižovatce U labutě až k prodejně Penny Market, nájezdy z ulice Pražská do ulic Kotvová, Lipová a Zahradní, včetně opravy části kanalizace před restaurací Hvězda,“ dodává.
Chodník na Pražské ulici byl vydlážděn zámkovou dlažbou a jeho oprava stála 1,16 milionu korun. Opravy chodníků a komunikací v této oblasti trvaly pouhé čtyři měsíce a vyžádaly si necelých 2,3 mil. korun. „Práce to nebyla jednoduchá,“ vzpomíná Marie Maiwaldová. „Bylo nutné zajistit součinnost všech složek, které se na tom podílely, například silničářů a dopraváků, ale i našich lidí zaměstnaných na městském úřadě v rámci veřejně prospěšných prací. Ti si dali hodně záležet, aby právě okolí hřbitova před svátkem zesnulých dostalo upravený a důstojný vzhled a odvedli zde opravdu značný kus poctivé práce,“ nešetří chválou vedoucí odboru komunálního Marie Maiwaldová. Spokojeni jsou i občané bydlící v této ulici. „Celé okolí hřbitova a ulice je nyní mnohem hezčí a pokud se rozšíří i parkoviště, tak to přispěje jen k dobrému. Vždyť vždy, když je tu nějaký větší pohřeb nebo Dušičky, tak tady není k hnutí. Ale úprava okolo hřbitova se moc povedla,“ zhodnotila za všechny výsledek práce MěÚ Rumburk paní Jana Cvátalová.

hrbitov1

Součástí rekonstrukce chodníku na Pražské ulici bylo i položení nového asfaltového povrchu komunikace v ul. Stanko Vodičky. Foto: gdo

Tisk Tisk | E-mail E-mail