Co je projekt Maitreya?

Tištěné noviny 20/2005 | 29. 11. 2005 | Zprávy a publicistika

Buddha Maitreya je také nazýván Smějící se Buddha. Maitreya pak znamená pozitivní energii a laskavost.
Projekt Maitreya by měl pomoci k šíření této energie do všech koutů světa, mezi lidi různých národů, ras a vyznání. Projekt Maitreya je původní myšlenkou Lamy Zopy a Lamy Thubten Yeshe, a to již v jejich minulých inkarnacích, ale teprve v tomto životě začali s jeho realizací.
Hlavním a ústředním bodem projektu je vybudování bronzové sochy Buddhy Maitreiy v indickém Kushinagaru, která se svou výškou 152 metrů bude nejvyšší sochou na světě. V soše bude vybudován Chrám srdce, nejvzácnější a nejduchovnější místo, v němž budou ukryty všechny relikvie svatých a duchovních mistrů buddhistického učení. Kromě toho bude v podstavci sochy vybudováno společenské a vzdělávací centrum, přednáškové haly, knihovna, muzeum, divadlo, ale i zdravotnické centrum, ve kterém se bude léčit pomocí tradiční ayurvédské medicíny. Projekt počítá s vybudováním mezinárodního letiště a řadou hotelů pro návštěvníky, nemocnice a řady škol všech stupňů.
Představitelé projektu Maitreya tvrdí, že bude přínosem hned z několika důvodů.
Tím nejzákladnějším je duchovní síla místa, ve kterém se bude díky sbírce relikvií a díky pozitivnímu myšlení návštěvníků soustřeďovat a vyzařovat pozitivní a láskyplný duch Maitreyi. Posvátné místo bude mít schopnost uzdravovat nemocné, uklidňovat zoufalé a těšit truchlící. Bude otevřeno všem lidem, ať již jsou či nejsou buddhisty.
Druhý význam projektu je ryze ekonomický. Již v první fázi výstavby zde získá práci přes čtyři tisíce dělníků, což v místě, kde je zdrcující nezaměstnanost a z toho pramenící chudoba, bude znamenat velkou změnu k lepšímu. Ve druhé fázi zde budou vytvořeny stovky dlouhodobých pracovních míst v hotelích, nemocnicích, školách a knihovnách atd.
Přestože se ještě nezačalo se samotnou výstavbou, roztáčí se kola projektu na plné obrátky. Již je hotový stavební projekt, indická vláda věnovala Projektu Maitreya pozemek o rozloze 700 ha a po celém světě již několik let probíhá cesta Buddhových relikvií pro získání duchovní i ekonomické podpory projektu co nejširší společnosti. Základní kámen by měl být položen v roce 2007 a do konce roku 2020 by měl být projekt Maitreya dokončen. Rychlost realizace projektu však nezáleží jen na stavbařích a samotných představitelích projektu. Oni věří, že čím větší duchovní podporu bude mít projekt Maitreya mezi lidmi, tím rychleji Buddhova socha poroste, tím rychleji bude vybudována Svatyně srdce, do které bude uložen poklad nezměrné duchovní síly, který bude sloužit všem lidem. A k tomu prý může pomoci každý z nás, stačí jen upřímně přát tomuto projektu úspěch a všechno dobré.

budha1

Hlavním a ústředním bodem projektu je vybudování 152 metrů vysoké bronzové sochy Buddhy Maitreiy v indickém Kushinagaru.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://rn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://rn.rumburk.cz/2005/11/29/co-je-projekt-maitreya/