Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

„Šenováček“ oslavil Dny evropského dědictví

Již od roku 1984 se na podzim v Evropě slaví Dny evropského dědictví. Česká republika se ke slavnostem připojila v roce 1991 a od tohoto roku (v rámci této akce) navštíví tisíce lidí nejen historické památky, ale i soukromé a veřejné budovy, které bývají veřejnosti zpřístupněny pouze příležitostně. Je nesporné, že Rumburk je historickým městem s velkou řadou památek, takže jsme nemohli zůstat pozadu a svátek jsme i my náležitě oslavili.
Tohoto úkolu se již po několikáté s velkou noblesou zhostil dětský pěvecký sbor „Šenováček“, bez kterého si již tradičně nedovedeme představit mnoho rumburských akcí, jako je například vítání občánků nebo oslavy 60. výročí ukončení 2. světové války a osvobození Rumburka 2. polskou armádou, kde bylo jeho vystoupení velmi oceněno i přidělencem polského velvyslance. Koncert, který tentokrát uspořádal „Šenováček“ v čele se zakladatelkou a současnou vedoucí paní Ludvikou Millerovou, se konal 24. září v krásném podzimním podvečeru v jedné z historicky nejvýznamnějších budov města, a to v prostorách kostela sv. Vavřince, jehož výstavba byla dle doložených skutečností ukončena v roce 1690.
Sbormistryně paní Mgr. Iveta Vondráčková velice vkusně a s velkým citem připravila asi 45minutový program a zahájila ho latinskou skladbou Agnus, která nádherně rozezvučela celý kostel. Poté následovaly písně lidové, anglické, ale i z dílen současných autorů a pásma národních písní. Nádherná akustika tohoto kostela ještě umocnila vystoupení našich dětských zpěváčků, kteří odvedli opravdu profesionální výkon hodný velkého obdivu a uznání. O klavírní doprovod se postarala slečna Jana Honců a celým programem provázela slečna Tereza Zimmerová.
Každý, kdo si udělal čas a přišel do tohoto kulturního stánku společně se „Šenováčkem“ tento svátek oslavit, určitě nelitoval. Kostely, krásná hudba a sborový zpěv patří již od dávných dob k sobě a všichni věříme, že tomu tak bude ještě po dlouhá staletí a tato tradice nezanikne.

Tisk Tisk | E-mail E-mail