Významná jubilea s pětkou v datu

Tištěné noviny 18/2005 | 3. 10. 2005 | Zprávy a publicistika

Letošní rok, končící pětkou, byl především významným výročím ukončení druhé světové války. Rumburské noviny věnovaly vzpomínkám na tuto dobu květnová čísla. Pro úplnost ještě několik maličkostí z roku 1945.

 • 19. července byla pro město zajištěna městská elektrárna, 23. července obnoveno promítání v kině, 28. listopadu otevřena městská knihovna, 5. prosince otevřena a SČM předána Střelnice. V prosinci rovněž zahájil vysílání městský rozhlas.
 • Byla ovšem i řada dalších, pro město důležitých dat. Nejstarší připomínkou je patrně rok 1475. Tehdy byl Rumburk městečkem s 22 hospodáři – měšťany, byl zde dvůr, v sousedním Horním Jindřichově 3 mlýny a hospodařili zde další hospodáři.
 • Data s pětkami patří i rumburským třem kostelům. Roku 1545 dal Jiří ze Šlejniců důkladně přestavět kostel sv. Bartoloměje, rok 1725 patří kostelíku na Strážném vrchu, rok 1775 evangelickému kostelu na Krásnolipské ulici. (Tomuto bude napříště patřit i letošní rok 2005, kdy budou konečně dokončeny opravy po požáru.)
 • Roku 1515 dostal (jako první) cech tkalcovský svůj status a privilegia. n 1575 – 23. května ustaven Střelecký spolek. n 1755 – ukončena stavba křížové chodby kolem Lorety, z téhož roku je plastika panny Marie původně na dříku morového sloupu.
 • 1765 – založili vlastní cech mistři soustružníci.
 • 1775 – jako v celých Čechách, tak i na rumburském panství odmítali sedláci robotu. Odmítavě se stavěli k různým nařízením i rumburští měšťané, za což byli mnozí vrchností potrestáni.
 • 1815 – 15. prosince se narodil komponista a ředitel kůru Johann Groh, významná rumburská osobnost, na jehož díla je dodnes vzpomínáno.
 • 1855 – byla postavena nová školní budova se šestnácti třídami (dnešní Tyršova). Od roku 1875 platila školní docházka i pro dívky. n 1875 – od tohoto roku počal úřadovat v Rumburku soud, okresní politická a okresní školní rada.
 • 1845 – začátky rumburské tělovýchovy a sportu.
 • Důležitá a pro město významná výročí jsou i z doby nedávno minulé. Například v roce 1935 byl Rumburk s okolními sídly převeden na elektrické vedení o napětí 10.000 voltů. Od roku 1955 je v Rumburku zvláštní škola, v témže roce byl rozšířen dětský domov, takže měl nejvíce míst v republice. 24. ledna 1965 bylo ustaveno Družstvo bytové výstavby, 28. října tohoto roku předána veřejnosti opravená Střelnice – dům kultury.
 • Desáté výročí si připomíná letos Nadace Loreta (založená roku 1995) a rozhledna Dýmník (v témže roce generálně opravená).

zápisy staré kroniky, kniha Rumburk, Lahmer: Stadt, Rumburg

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://rn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://rn.rumburk.cz/2005/10/03/vyznamna-jubilea-s-petkou-v-datu/