Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Školy opět mohou soutěžit o počítač

Po úspěšném loňském ročníku soutěže „Na počítači o počítač“ se České Švýcarsko o.p.s. a Správa NP České Švýcarsko rozhodli v roce 2005 tuto akci zopakovat a vyhlásili její 2. ročník, tentokrát na téma „Po stopách odpadů“.
Jak z názvu vyplývá, úkolem je poutavou formou zpracovat v programu Power Point přehled, jak se nakládá s odpady z domácností ve městě, kde žáci působí, a věnovat se i otázkám: „Kolik odpadů se ve městě produkuje? Kolik černých skládek straší kolem města? Jsou lidem k dispozici kontejnery na tříděný odpad? Třídí vůbec lidé odpady? Kde končí nevytříděný odpad? Proč by se odpady měly třídit?“ Na tyto, ale i řadu jiných otázek by měla dát odpověď prezentace, kterou budou účastníci soutěže zpracovávat.
Předmětem hodnocení nebude pouze obsah a rozsah práce, ale i nápaditost a celkový dojem z prezentace.
Soutěž je určena kolektivům žáků základních škol, případně zájmovým útvarům při DDM apod. Vítězná škola získává díky sponzorskému daru firmy SMART PC spol. s r.o. z Rumburka výkonný počítač, který bude moci využít k výuce. Kromě toho jsou pro vítěze připraveny zajímavé publikace z Českého Švýcarska a další ceny. Nejlepší práce budou prezentovány v listopadu během slavnostního vyhlášení vítězů v kulturním domě v Krásné Lípě.
Uzávěrka soutěže je již za necelé dva měsíce, tedy 25. října 2005, to znamená, že pro případné zájemce je nejvyšší čas začít. Příspěvky do soutěže umístěné na CD-ROM a označené názvem školy mohou zájemci zasílat na adresu obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko.

Tisk Tisk | E-mail E-mail