Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Muzejníci z česko-saského pohraničí vydávají almanach Mandava 2005

Pravidelné schůzky pracovníků muzeí z českého i saského pohraničí, které se konají již od roku 2002, se již staly tradicí a nedílnou součástí jejich spolupráce.
Zhruba dvacet zástupců muzeí se pravidelně setkává na obou stranách hranice a hostitelem se stane vždy jedno z vybraných muzeí. Zatím poslední setkání proběhlo v pátek 2. září 2005 v Obergurigu nedaleko Budyšína v muzeu Alte Wassermühle, které bylo po nákladné rekonstrukci znovu otevřeno začátkem letošního roku.
Zájemci o historii ze Šluknovského výběžku a Saska se nyní zapojili do projektu s názvem „Zažít historii“, který finančně podpořila Evropská unie částkou 240.000 Kč a který organizačně zajišťuje Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska, Kruh přátel muzea Varnsdorf a na německé straně Spolek pro rozvoj hraničního regionu Horní Mandava/prameny Sprévy. Cílem projektu je prezentovat muzea podél hranice, přiblížit turisticky zajímavé oblasti a pomoci k vzájemnému poznávání historie celé oblasti z obou stran hranice.
Účastníci projektu Zažít historii se setkali v lednu v muzeu ve Varnsdorfu a pokračovali setkáním v Národopisném a mlynářském muzeu ve Waltersdorfu, Hornickém muzeu v Jiřetíně pod Jedlovou a naposledy ve Starém vodním mlýně v Obergurigu. Poslední předvá-noční setkání obstará muzeum v Rumburku, známé výstavami betlémů. „Vyvrcholením setkávání zástupců muzeí ze Šluknovského výběžku a Saska bude vydání česko-německého almanachu vlastivědných příspěvků z obou stran hranice s názvem Mandava 2005. Publikace vyjde v říjnu a bude mít 282 stran. Přátelé regionální historie se s ní setkají v muzeích zapojených do projektu,“ uvedl Filip Mágr, koordinátor projektů Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska. „Součástí projektu je i společná příprava a realizace projektů. V roce 2003 byla vydána trojjazyčná brožura o sasko-českých muzeích v Krajině podstávkových domů. Momentálně se připravuje projekt Kameny vyprávějí dějiny,“ přibližuje projekt Zažít historii Filip Mágr.

mandava1

Účastníci projektu Zažít historii se pracovně setkali v muzeu Alte Wassermühle v Obergurigu nedaleko Budyšína. Foto: F. M.

Tisk Tisk | E-mail E-mail