Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Budoucnost nové železnice mají v rukou krajští zastupitelé

Vytvořit integrovaný dopravní systém na území Českého a Saského Švýcarska, který by přispěl k rozvoji šetrné turistiky v celé této oblasti, je cílem Obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko a německé Tourismusverbang Sächsische Schweiz. Schůzka zástupců těchto společností, spolu se zástupci veřejné správy a podnikatelské sféry v oblasti dopravy a turismu z obou stran hranice, která se konala 6. září v sebnitzkém hotelu Sebnitzer Hof, měla přítomným přiblížit celou koncepci se všemi podrobnostmi, její smysl a připravenost.
Podle Jiřího Raka, manažera turistiky a obchodu České Švýcarsko, o.p.s., je nutné vycházet z faktu, že tato oblast patří z turistického hlediska k nejatraktivnějším v Evropě. Pro její další rozvoj a rozvoj turistiky je však nutné vybudovat jednotný dopravní systém, který by umožnil turistům pohodlně cestovat Českosaským Švýcarskem bez přestupů a přitom díky ekologické dopravě, která nebude poškozovat životní prostředí.
„Chceme navázat na tradici před druhou světovou válkou, kdy byl celý region dopravně přístupný a turisté ho tak mohli během jednoho dne přejet z jednoho konce na druhý. A zároveň chceme navázat na dlouholeté úsilí starosty Dolní Poustevny Ing. Miroslava Jemelky, který se již od poloviny devadesátých let minulého století snaží prosadit znovuotevření železničního přejezdu mezi městy Dolní Poustevna a Sebnitz, který je klíčový pro zpřístupnění celého regionu a jeho rozvoj,“ dodal Jiří Rak.
Železniční trať, která by měla být jakousi páteří celého jednotného dopravního systému, by spojovala města Děčín, Českou Lípu, Jedlovou, Krásnou Lípu, Dolní Poustevnu, Sebnitz a Bad Schandau. Na jednotlivé vlakové spoje by navazovaly ekologické autobusové linky, které by umožnily turistům dosáhnout na mnohé další a vzdálenější turistické cíle v Českém i Saském Švýcarsku a v přilehlých regionech na obou stranách hranice. Již toto promyšlené vedení vlakových a autobusových spojů po tratích obepínajících oba národní parky a vedených přes Lužické hory je turistickou atrakcí samo o sobě.
Součástí tohoto velkolepého projektu jsou i rekonstrukce jednotlivých vlakových zastávek a nádraží, z jejichž dnes v mnoha případech neatraktivních budov by měla být vybudována turistická centra poskytující nejen potřebné informace, ale i možnost kvalitního stravování či ubytování, nákupu suvenýrů a pohlednic nebo přístupu k internetu apod.
Velký důraz je kladen i na kvalitu informačního systému a marketingovou koncepci, jejichž cílem je umět prodat krásy obou národních parků na světových turistických trzích a díky tomu zaujmout turisty z dalších evropských zemí a přivést je do této oblasti. K tomu by měl přispět i vícejazyčný informační systém s názvem „Dráha národního parku“, který by měl spojovat všechny obce, vlaková nádraží a stanice na trati, dosažitelné turistické atrakce, turistické cesty, horolezecké možnosti, výhledy, hostince, muzea, informační centra a další a který by měl sloužit turistům pro lepší orientaci v nabídce národních parků a jejich větší informovanost.
Tento projekt má širokou podporu nejen u všech samospráv měst a obcí Českého i Saského Švýcarska, ale i ve vládě Svobodného státu Sasko a v české i německé vládě. Na české straně tomuto projektu dala zelenou všechna dotčená ministerstva, takže jediné, co k vytouženému startu zbývá, je jen schválení projektu Zastupitelstvem Ústeckého kraje. Pokud i krajští zastupitelé řeknou své „ano“ Integrovanému dopravnímu spojení Českého a Saského Švýcarska, mohl by se projekt začít realizovat již v příštím roce, a to znovuotevřením hraničního přechodu Dolní Poustevna – Sebnitz a během roku 2007 by novou železnici již mohli využívat první turisté.

Tisk Tisk | E-mail E-mail