Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

V Lužické nemocnici již funguje nový chirurgický tým

Nedávné personální zemětřesení na chirurgickém oddělení Lužické nemocnice v Rumburku, způsobené dobrovolným odchodem pěti lékařů loajálních k bývalému vedení nemocnice, již nemusí strašit pacienty tohoto lékařského zařízení.
Podle ředitele Lužické nemocnice Ing. Pavla Lampy se podařilo během velmi krátké doby sestavit nový a kvalitní chirurgický tým, který v plném rozsahu navázal na kvalitní práci svých předchůdců.
Vedením chirurgického oddělení byl pověřen primář MUDr. Josef Říha, zkušený chirurg s více jak třicetiletou praxí. Základem jeho týmu jsou další tři chirurgové s druhou atestací, doktor Hakimi, doktor Kolařík a doktor Veselý. Navíc od srpna 2005 přibyla i nová posila po první atestaci – doktorka Mikesková. Součástí týmu jsou i dva lékaři bez atestace, doktor Mezencev, který se na první atestaci připravuje, a čerstvý absolvent lékařské fakulty doktor Pečený.
„Tým je v současné době stabilizovaný a schopný v plném rozsahu provádět veškeré chirurgické zásahy, které jsou v tomto zařízení možné. Byl zaveden nový pracovní řád, podle kterého všichni pracujeme, a to do značné míry přispělo ke zklidnění atmosféry na oddělení, které byla po personálních změnách poněkud zjitřená,“ vysvětluje primář chirurgického oddělení MUDr. Říha.
Na otázku, na co nový šéf chirurgického oddělení klade největší důraz, nehledá MUDr. Říha dlouho odpověď. „Je to hned několik aspektů najednou,“ upozorňuje. „Především je pro mě důležitá kvalita práce lékařů a sester a jejich další vzdělávání a rozvoj. Všichni naši chirurgové zde získáva-jí bohaté praktické zkušenosti. Ale důležité je i jejich další vzdělávání po stránce odborné a mně záleží na tom, aby byli stále lepší, kvalitnější a drželi krok s moderní medicínou.
Zároveň je velice důležité, aby celý kolektiv chirurgického oddělení byl kompaktním a sehraným týmem, včetně sester a sanitářů. Jejich práce je velice náročná, a to fyzicky i psychicky, a proto chci, aby zde bylo vytvořeno přátelské a tvůrčí zázemí, které jim usnadní tuto zátěž lépe zvládat. Na druhou stranu po nich vyžaduji daleko profesionálnější a citlivější přístup k pacientům a jejich příbuzným, slušné, vstřícné a etické vystupování na úrovni. Je velice důležité, aby od nás odcházel pacient spokojený nejen s lékařským výkonem, ale i s následnou ošetřovatelskou péčí a s kvalitním vystupováním a chováním lékařů i středně zdravotnického personálu. Kromě toho kladu velký důraz na připravovaný projekt rekonstrukce příjmového traktu chirurgického oddělení. Je nutné nejen tuto část budovy, ale celý objekt nejen zrekonstruovat, ale především zlidštit. Je to první kontakt pacienta s nemocnicí, pacienta trpícího bolestí a vyděšeného ze své nemoci či zranění. A první dojem z nemocničního zařízení ho musí uklidnit a ne vyděsit, jako je tomu dosud,“ 
dodává MUDr. Josef Říha.
A jak je nový primář se svým oddělením spokojen? „Jak již jsem řekl, ze strany lékařů si nemám na co stěžovat. A i když mám občas nějaké drobné výhrady k jednotlivým osobám, jsou mé výtky okamžitě akceptovány a já vidím velkou snahu problém řešit co nejdříve. Velice spokojen jsem s týmem sester. Jsou výborné, vzdělané a kvalitní, jsou základem a oporou tohoto oddělení. Mám také radost, že se zkvalitňuje i technické a přístrojové vybavení oddělení.“
K jeho spokojenosti přispívají i nové poměry v nemocnici. „Komunikace mezi personálem a novým vedením nemocnice je o mnoho lepší a vstřícnější než jak jsme byli dosud zvyklí. Už jenom to, že byla konečně ustanovena funkce hlavní sestry a středně zdravotnický personál tak má po dlouhých letech ve vedení nemocnice svého zástupce, je tohoto dokladem. Navíc, kdykoli je nějaký problém, je možné okamžitě ho konzultovat s ředitelem Ing. Lampou a jeho náměstky. Co nejrychleji se hledá urychlené a transparentní řešení a náprava problémů. To dosud, na základě mých zkušeností, nebylo možné. Někteří lékaři se báli otevřeně hovořit o problémech, ať již svých, nebo nemocnice jako takové, pokud si chtěli v této nemocnici udržet místo nebo pracovní zařazení. Jako velice nešťastný vnímám i přístup bývalého vedení ke dvěma velice schopným, pracovitým a odborně zdatným lékařům z Rumburka – Dr. Šulcovi a Dr. Brožovi. Nebylo jim umožněno operovat a po několika měsících čekání na lékařském pokoji až se budou moci vrátit na sál raději odešli, znechuceni zdejšími poměry, pracovat do Spolkové republiky Německo. Lužická nemocnice tím utrpěla velkou ztrátu. Ale tyto poměry jsou již naštěstí minulostí,“ dodává s úlevou MUDr. Říha.
Podle vedení Lužické nemocnice nedošlo díky personálním změnám na chirurgickém oddělení ke snížení počtu operačních výkonů ani ke snížení kvality poskytované péče.
„Výkony chirurgického oddělení odpovídají požadavkům vedení nemocnice,“ potvrzuje ředitel Lužické nemocnice Ing. Pavel Lampa. „Jedná se nejen o klasické operace břicha, jako jsou apendektomie, operace žlučníku, žaludku, střev a podobně, ale také laparoskopické vyšetřovací a léčebné metody a celá traumatologie, včetně operačního řešení zlomenin a úrazů. Výkonnostně si vede tento tým stejně dobře jako předchozí, ale navíc se zlepšilo téměř o 30 % využití lůžkového fondu,“ dodává MUDr. Říha.
Značnou část chirurgického oddělení navíc tvoří ambulantní péče o pacienty, například cévní, urologická a mammologická (prsní) ambulantní poradna, poradna pro pacienty s onemocněním konečníku a pacienty se stomií (vývodem střev).
Změny v personálním obsazení jednotlivých oddělení, ale i v systému hospodaření nemocnice a poskytování ošetřovatelské péče, postihují a do budoucna postihnou nejen chirurgické oddělení, ale i ostatní oddělení nemocnice.„Musíme hospodařit tak, aby bylo možné nemocnici modernizovat a rekonstruovat a přitom i nadále zvyšovat kvalitu lékařské a pečovatelské péče o pacienta. Ve prospěch pacientů můžeme použít pouze ty finanční prostředky, které na základě provedených výkonů obdržíme od zdravotních pojišťoven. Žádné jiné ve stávajícím systému nemáme k dispozici,“ uzavírá ředitel Ing. Pavel Lampa.

Tisk Tisk | E-mail E-mail