Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Ústecký kraj chce podporovat rozvoj cyklistických stezek

Ústecký kraj hledá cesty pro podporu rozvoje cyklistických stezek na svém území. K tomu by měla přispět i studie pro rozvoj cyklostezek, kterou hodlá Ústecký kraj nechat vypracovat.
Ústecký kraj bohužel dosud nemá zpracovaný generel současných ani budoucích cyklostezek. Tento materiál je ale pro jejich další rozvoj nezbytný, potřebujeme vědět, co je v této oblasti hotovo nebo rozplánováno,“ řekl zástupce hejtmana Ústeckého kraje Radek Vonka.
Rada kraje se shodla na tom, že jakousi páteří sítě cyklostezek by mělo být propojení mezinárodního cyklistického tahu z Vídně přes Prahu do Hamburku. Na území Ústeckého kraje jde tedy zejména o propojení tahu z Prahy do Drážďan. „Cyklostezka Hamburk – Vídeň je vyprojektovaná, má mezinárodní parametry a na území Ústeckého kraje je zčásti hotová. Bohužel malé obce nejsou schopné vybudovat úseky ve svých katastrech, nemají potřebné finanční prostředky. Proto by se měl kraj v této věci ujmout role koordinátora a pomoci najít potřebné finanční zdroje,“ poznamenal Vonka.
Odbor regionálního rozvoje krajského úřadu tedy na základě úkolu z rady kraje připravuje projekt na vypracování studie. „Na jeho základě by chtěl na vypracování studie získat peníze z evropských strukturálních fondů. Předpokládá se, že zpracovatel studie by měl být vybrán v rámci výběrového řízení do konce roku,“ dodává tisková mluvčí Ústeckého kraje Romana Žatecká.
To potvrdil i Radek Vonka: „Na základě této studie budeme moci rozhodnout o tom, jakým způsobem budeme vznik dalších úseků cyklostezek podporovat. Naším záměrem je využít k jejich budování evropské fondy, proto také začal odbor regionálního rozvoje zároveň připravovat projekt, který by umožnil čerpat na budování cyklostezek v kraji peníze ze Společného regionální operačního programu Evropské unie.“
Podle tiskové mluvčí Romany Žatecké chce kraj při přípravě studie oslovit i všechny obce. „Bude je žádat o podklady o současném stavu cyklostezek na jejich území i o informace o jejich záměrech. Pravděpodobně bude za tímto účelem vytvořena pracovní skupina k připomínkování studie. Předpokládá se, že obce do ní budou zapojeny prostřednictvím pověřených obcí, ale kromě nich by se na činnosti této skupiny měly podílet i další subjekty, například Klub českých turistů, mikroregiony a další,“ dodává Romana Žatecká.
Studie cyklostezek bude zpracovávána pro celý Ústecký kraj a počítá se v ní i s oblastí Šluknovska. Právě tato oblast patří, co se týče cyklotras v rámci kraje, k nejrozvinutějším. Studie by měla klást důraz na propojení stávajících cyklotras v této části regionu s Libereckým krajem a Saskem.

Tisk Tisk | E-mail E-mail