Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Poděkování

Město Rumburk by tímto chtělo poděkovat všem, kteří se zúčastnili či spolupracovali na akci „Slavnosti města Rumburk“, která se konala dne 20. 8. 2005. Jmenovitě – městským strážníkům za dozor a pomoc při zajištění klidného průběhu akce, sboru dobrovolných hasičů za veškerou pomoc při akci, Domu dětí a mládeže Rumburk za zapůjčení všeho potřebného k akci, za zdravotnický dozor a za krásné hry pro naše děti, římskokatolické farnosti za zapůjčení prostor, materiálu k akci a poskyt-nutí klidného zázemí nejen pro účinkující, Farní charitě Rumburk za pomoc při akci, firmě H & M spol. s r. o. za dobré občerstvení, panu Josefu Šustovi (firma NOPROSU) za zapůjčení automobilové soupravy, která sloužila jako mobilní pódium, všem účinkujícím – Rádiu Crystal za skvělý průběh akce nejen za podpory moderátorů, ale také našich hvězd, Řádu černých rytířů za skvělé představení, Divadlu V Pytli za pohádku, AP Ranč ve Starých Křečanech, paní Michaele Hlinkové, za poskytnutí koňského spřežení na projížďky. Díky patří také našim vystavovatelům a prodejcům Teen Chalenge, Janu Jeništovi, panu Musilovi, paní Věře Kolářové, panu Pavlu Knoblochovi, panu Jindřichu Kourovi, panu Rostislavu Bicanovi, panu Zdeňkovi Stanislavu Kuchařovi a paní Drahomíře Bobkové. Díky také patří našim pracovníkům veřejně prospěšných prací, kteří zajistili čisté prostředí a úklid po akci.

Tisk Tisk | E-mail E-mail