Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Nadace Euronisa rozdělí přibližně půl milionu korun

Nadace EURONISA vyhlásila veřejné kolo rozdělování nadačních příspěvků z výnosů Nadačního investičního fondu, benefičních akcí a darů sponzorů.
Podporovány budou projekty uskutečněné od 1. ledna 2006 v oblasti sociální a zdravotní, kulturní a vzdělávací. Předběžná částka k rozdělení je 500 tisíc korun.
Podrobné podmínky, formulář žádosti a další informace obdrží zájemci na adrese Nadace EURONISA, Rumjancevova 3, 460 01 Liberec 1 nebo na internetových stránkách www.euronisa.cz. Uzávěrka přijímání žádostí je 17. října 2005 do 16.00 hodin. Žádat mohou neziskové organizace registrované na území České republiky a zároveň působící v Euroregionu Nisa. Vyloučeny jsou politická hnutí či strany a fyzické osoby.
Doporučujeme žadatelům, aby návrh projektu konzultovali před podáním žádosti s grantovou manažerkou Lýdií Halamovou (tel.: 485 251 953, mobil: 732 880 092, e-mail: nadace@euronisa.cz). Správní rada nadace zasedne a rozhodne o rozdělení výše zmíněných prostředků 21. listopadu 2005.

Tisk Tisk | E-mail E-mail