Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Jiří Bárta zahrál pro záchranu podstávky

15700 korun a 150 návštěvníků – takový je výsledek benefičního koncertu violoncellisty Jiřího Bárty Tóny hudby pro podstávku. Koncert ve prospěch památkově chráněného podstávkového domu se uskutečnil v sobotu 6. 8. 2005 v kostele sv. Šimona a Judy v Lipové u Šluknova. Prostředky získané během koncertu budou použity na vypracování projektové dokumentace k domu čp. 424 v Lipové. Špičkový violoncellista se vzdal svého honoráře ve prospěch veřejné sbírky na záchranu domu čp. 424 v Lipové. Benefiční vystoupení pořádala Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska (TUR) a finančně jej podpořila Kreissparkasse Löbau-Zittau.
Stále mladistvý a přitažlivý čtyřicátník Jiří Bárta patří k velmi vyhledávaným violoncellistům a je nositelem řady mezinárodních úspěchů, oceňují ho posluchači i kritika. Má široký repertoár – od barokní až po soudobou hudbu. Ve stejném duchu byl připraven i program benefičního koncertu. Zazněla při něm jedna z barokních suit od J. S. Bacha, sonáta Z. Kodályho a Prosebný zpěv od M. Kopelenta. Koncertní šňůra Bártu letos zavedla do mnoha evropských zemí, ale i do Austrálie, USA a Japonska. „Do Lipové přijel z delšího pracovního pobytu ve Finsku, na podzim ho čeká Francie. V měsíci srpnu zpravidla odpočívá a připravuje se na novou koncertní sezónu. O to více si vážíme, že si našel čas na vystoupení v Lipové. Nabídl nám spolupráci i v dalších letech,“ ocenila vstřícný přístup umělce Libuše Hlinková, předsedkyně Společnosti TUR. Jiří Bárta se v regionu Šluknovska nepohybuje náhodou, spolu se svými rodiči sem jezdí už desítky let.
Podstávkové domy jsou unikátními zástupci lidové architektury a výrazně ovlivňují charakter místní krajiny. Najdeme je pouze v regionu severních Čech, Horní Lužice a Dolního Slezska. Z původních desítek tisíc domů se jich do dnešní doby dochovalo pouze několik tisíc. „Jedná se o roubené domy, u nichž je horní patro podpíráno předsazenou dřevěnou konstrukcí – tzv. podstávkou,“ vysvětluje Filip Mágr, koordinátor projektů Společnosti TUR, a pokračuje: „Velká část z podstávkových domů zmizela při demolicích v průběhu šedesátých let minulého století. Nyní je ohrožuje necitlivý přístup současných majitelů. Cenné dřevěné detaily nahrazují nepůvodními prvky, používají nevhodné materiály a domy díky jejich „péči“ často ztrácí svou hodnotu.“
Rekonstrukce podstávkového domu čp. 424 v Lipové do původní podoby má sloužit jako příklad pro majitele dalších podstávkových domů. V rozlehlém domě by mělo být umístěno informační centrum a poradenské středisko pro podstávkové domy. Dále mezinárodní setkávací centrum, expozice lidové architektury, dílna tradičních řemesel, obecní knihovna, turistická ubytovna a občerstvení. Prozatím dům ožívá několikrát ročně kulturními akcemi. Tou nejbližší bude 10. 9. 2005 podzimní Dílna starých řemesel.

barta1

Violoncellista Jiří Bárta má ke Šluknovsku blízko, na chalupu rodičů do Lobendavy jezdí už čtyři desítky let. Foto TUR

Tisk Tisk | E-mail E-mail