Grantový program Evropské unie „Mládež“

Tištěné noviny 17/2005 | 19. 9. 2005 | Zprávy a publicistika

Mladým lidem, studujícím i pracujícím, a zvláště pracovníkům s mládeží a vedoucím mládežnických skupin se nabízí velmi zajímavá příležitost k jejich dalšímu rozvoji a poznávání světa kolem sebe.

Grantový program EU Mládež, jehož realizátorem je Česká národní agentura Mládež, podporuje neformální vzdělávání mladých, tedy netradiční a zábavnou formu učení a poznávání sebe sama a svého okolí.
Program nabízí a financuje hned několik aktivit, z nichž první je Evropská dobrovolná služba (EDS).
Zájemci o tuto formu „vzdělávání“ si na stránkách ČNA v Evropské databá-zi schválených hostitelských organizací v zahraničí mohou vybrat svůj budoucí projekt, a to nejen podle země konání, ale i podle oblasti činnosti, ve které daná organizace působí. Zároveň zde nalezne i vysílající organizaci, která ho bude zastupovat, a která mu pomůže s administrací a vyřízením veškerých formalit, včetně víza a pojištění.
Dobrovolníkem má možnost stát se každý mladý člověk ve věku 18 – 25 let a dobrovolnou službu může vykonávat po dobu 6 – 12 měsíců ve všech zemích Evropské unie a ESVO, v Rumunsku, Bulharsku a Turecku, nebo i na Ukrajině, v Rusku, na Kavkaze nebo v zemích bývalé Jugoslávie.
Z grantu je hrazena cesta do projektu a zpět, ubytování, strava, kapesné a pojištění. Témata jsou různá, od ekologie po sociální práci, od práce s mládeží po práci se seniory a mnoho dalších.
Další zajímavou aktivitou podporovanou Evropskou unií jsou Výměny mládeže.
V rámci tohoto projektu se setkávají skupiny mladých lidí ze dvou a více různých zemí.
Výměnného pobytu se mohou zúčastnit skupinky mladých lidí ve věku 15 – 25 let s trvalým pobytem v zemi programu nebo partnerské zemi a měl by trvat 6 – 21 dnů, skupina by měla být 16 až 60členná.
Evropská komise pamatovala i na mladé lidi s vlastními nápady a iniciativami, které mohou realizovat v místě, kde žijí a obohatit tak své okolí a místní komunitu, a to prostřednictvím aktivity Iniciativa mládeže. Prioritní cílovou skupinou, stejně jako ve všech ostatních výše uvedených akcích, jsou mladí lidé s omezenými příležitostmi. Projekty skupinové iniciativy by měly trvat minimálně 3 měsíce až jeden rok a měla by je realizovat skupinka minimálně čtyř mladých lidí. Zároveň by měly být přínosem pro místní komunitu.
Evropská unie v programu Mládež finančně podporuje také tzv. Podpůrná opatření určená mj. pro pracovníky s mládeží, a to na realizaci školení, studijních návštěv, informačních aktivit, seminářů, atd.
Podmínkou přidělení dotace je mezinárodní charakter u všech výše uvedených typů aktivit. Do každé aktivity musí být zapojena minimálně jedna členská země Evropské unie a musí se jednat o projekt neformálního vzdělávání.
Zvláštní finanční prostředky jsou určeny na podporu projektů příhraniční spolupráce s Německem a Rakouskem.
Žádosti o granty na podporu projektů lze podat k pěti termínům uzávěrek, 1. 2., 1. 4., 1. 6., 1. 9. a 1. 11.
Veškeré informace o podmínkách, formulářích a dalších podrobnostech na www.youth.cz, telefonicky na čísle 224 872 280 nebo mailem na adrese youth@youth.cz .

Iva Pšeničková 
Národní institut dětí a mládeže MŠMT
Česká národní agentura Mládež
Na Poříčí 12
115 30 Praha 1

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://rn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://rn.rumburk.cz/2005/09/19/grantovy-program-evropske-unie-%e2%80%9emladez%e2%80%9c/