Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Týdenní pobytová exkurze žáků ZŠ Jiříkovská a Freie Schule Ebersbach

Během prvního červnového týdne proběhla v areálu Sportcentra – restaurace koupaliště Rumburk pobytová exkurze žáků 2. ročníku bývalé ZŠ Jiříkovská.
Děti zde strávily, spolu se svými vrstevníky z partnerské školy Schkola z Ebersbachu, týden naplněný nejen výukou německého jazyka, ale i zpracováváním projektového tématu „Voda kolem nás“. Z české strany se zúčastnilo 12 žáků, ze strany německé 23.
Děti spolu s pedagogickým dozorem byly ubytovány v chatkách a stravování bylo zajištěno po celou dobu pobytu v restauraci v areálu sportovního centra. Ve středu si celá skupinka udělala celodenní výlet na hrad Tolštejn a rozhlednu Jedlová.
Během celé exkurze byly děti neustále ve dvojjazyčném prostředí, což je vedlo k časté potřebě navzájem komunikovat a v tom je spatřován smysl naší akce, kterou lze hodnotit jako velmi zdařilou. Na úspěchu mají svůj velký díl i rodiče dětí z obou stran hranice, kteří nás v mnohém podpořili. Exkurze tohoto typu patří spolu se setkávacími dny k pilířům naší spolupráce s německou partnerskou školou. Ve stejném termínu a ve stejném duchu probíhal společný týden prvňáčků ze ZŠ Jiříkovská se svými vrstevníky v německém Ebersbachu. Aktivity celého týdne byly věnovány tématu „Les“. Na obou akcích došlo i ke společnému setkání českých a německých rodičů. Exkurze v Rumburku byla finančně podpořena Městem Rumburk. Děkujeme.
Bc. Jana Sochrová
koordinátorka spolupráce

Tisk Tisk | E-mail E-mail