Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Život s podporou na Šluknovsku

Pondělí a podpořený programem EU Phare RLZ 2003, má za sebou první měsíc oficiální existence. Cílem projektu je pomáhat lidem s postižením ve Šluknovském výběžku žít smysluplný život nezávisle na svém věku, sociálním postavení a zdravotním stavu.
Projekt je založen na poskytování služby sociální asistence zdravotně postiženým spoluobčanům – ať mentálně a tělesně postiženým, či duševně nemocným – a jeho hlavním smyslem je umožnit jim co největší možné zapojení do běžného života místní komunity. Klienti se v rámci nového sociálně rehabilitačního programu mají možnost naučit základní dovednosti v sebeobsluze, v péči o domácnost, orientovat se v obci, kde bydlí, použít veřejnou dopravu, získat základní pracovní návyky aj. Účastníky programu přitom jsou jak klienti ústavů sociální péče, tak zájemci žijící ve svých domovech. Projekt je realizován v pronajatém objektu od města Rumburk v budově bývalého domova důchodců na ul. 2. polské armády.
Našimi partnery v projektu Život s podporou jsou Ústavy sociální péče v Brtníkách, Jiříkově a Lobendavě a neziskové organizace Farní charita Rumburk a Soukromá speciální škola Gabriely Pelechové v Horní Poustevně. Součástí je také společné vzdělávání všech poskytovatelů, kteří se projektu účastní. Specifickým cílem projektu je vyvinout a otestovat model vzdělávání pro rozvoj sociálních dovedností pro osoby se zdravotním postižením.
Agentura Pondělí Šluknov nabízí poradenství, pracovní asistenci a sociální rehabilitaci osobám se specifickými potřebami. Posláním agentury je poskytovat podporu pro kvalitní život lidí, kteří jsou společensky znevýhodněni.

Tisk Tisk | E-mail E-mail