Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Ústecký kraj má Výbor pro národnostní menšiny

Zastupitelé Ústeckého kraje před časem rozhodli o zřízení výboru pro národnostní menšiny a na své středeční schůzi zvolili jeho členy a také předsedu. Výbor bude jedenáctičlenný (Martin Klika, Jiří Kurcin, PhDr. Peter Budinský, Hans Adamec, Nguyen Tan, Ing. Valentýna Štípková, Iveta Millero-vá, Oldřich Látal, Věra Rybáková a Dr. Ferenc Kulina, předsedou byl zvolen krajský radní René Budjač). O zřízení tohoto výboru se již na první ustavující schůzi krajského zastupitelstva po krajských volbách v roce 2004 snažila krajská zastupitelka z Rumburku Dana Hrábková. Tehdy její návrh zastupitelstvo neschválilo.
Výbor bude pracovat jako poradní orgán zastupitelstva a bude se věnovat především přípravě koncepčních materiálů, stanovisek a návrhů, které se týkají národnostních menšin. Jeho členové jsou zástupci nejpočetnějších národností žijících na území kraje, ostatní uskupení kraj vyzve ke spolupráci.
Dle zákona o krajích musí být výbor zřízen, pokud v kraji žije alespoň 5 % obyvatel hlásících se k jiné národnosti než české. Při sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 byla 5% hranice v Ústeckém kraji překročena – k jiné národnosti než české se v roce 2001 přihlásilo 7,9 % obyvatel.
Zastoupení národností v Ústeckém kraji podle Sčítaní lidu, domů a bytů 2001: 92,1 % národnost česká, 2,7 % slovenská, 1,2 % německá, 0,4 % vietnamská, 0,3 % ukrajinská, 0,3 % maďarská, 0,2 % polská, 0,2 % romská, 0,1 % moravská, 0,1 % ruská, 0,4 % ostatní – nedosahují ani 0,1 %, 2,0 % nezjištěno.

Tisk Tisk | E-mail E-mail