Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Byli jste se již podívat na rozhledně na Vlčí hoře?

Rozhledna na Vlčí hoře byla postavena v roce 1888. Bylo to v době, kdy lidé toužili dívat se na zem z větší výšky. Letadla tehdy ještě neznali, a tak přišli na nápad stavět rozhledny. Tak byla vybrána i Vlčí hora. Jako jiné rozhledny i tato se těšila velkému zájmu veřejnosti. Její sláva skončila jako u mnoha jiných v roce 1948. Tehdy přišlo znárodnění a veškerý soukromý majetek přešel do vlastnictví státu. Brzy se však přišlo na to, že takovéto objekty jsou prodělečné, a tak se přestaly provozovat. Přestala se provozovat i rozhledna na Vlčí hoře, i když bylo několik pokusů k jejímu dalšímu využití. A přes některé opravy rozhledna stále chátrala, a dokonce dvakrát padl návrh na její zbourání.
Až v letech 1996 – 1999 provedli členové KČT Krásná Lípa s pomocí občanů a sponzorů z okolí generální opravu rozhledny, kterou také nyní provozují. Tak se rozhledna na Vlčí hoře opět těší velkému zájmu nejen obyvatel z nejbližšího okolí, ale i návštěvníků z celé republiky. Vzhledem k tomu, že se informace najdou na internetu, navštěvují rozhlednu i cizinci. Pro zajímavost, rozhlednu navštívili hosté z Německa, Slovenska, Polska, Maďarska, ale i z Ruska, Belgie nebo Holandska. Dále to byli hosté z USA, Egypta, Iráku, Anglie a v neposlední řadě z Malajsie, Itálie a Norska.
Rozhlednu navštěvují mateřské školky, školní výpravy, výpravy turistů KČT i skupiny a zájezdy důchodců. Také všechny akce, které pořádají KČT v okolí, jsou většinou vedeny přes rozhlednu na Vlčí hoře, což také přispívá k propagaci této rozhledny.
Pokud je to možné, můžete si vyslechnout výklad o historii rozhledny a mluvený popis všeho, co je možné vidět z jejího ochozu. A není toho málo. Za dobré viditelnosti spatříte Milešovku, Kletečnou, Kubačku, Sedlo u Úštěku, Ještěd, Jizerský Smrk, a dokonce i Vysoké Kolo v Krkonoších. Rozhledna je vyzdobená obrázky z okolí a navíc si můžete prohlédnout výstavku pohledů všech rozhleden v Čechách, která se stále doplňuje. Je tu možno zakoupit různé mapy zdejšího okolí, pohledy a různé suvenýry s vyobrazením rozhledny i malé občerstvení.
Evidence návštěvníků rozhledny je vedená od roku 1999, kdy rozhlednu převzal KČT Krásná Lípa. V sobotu 18. června 2005 jsme přivítali 50000 návštěvníka rozhledny na Vlčí hoře. Byla jím paní Helena Kubšová z Děčína. Jako dárek dostala knížku „Staré pohledy Šluknovského výběžku“.
Doufáme, že tento článek zaujme a nebudete litovat času a trochu námahy z výstupu na rozhlednu na Vlčí hoře. Z Krásné Lípy se sem dostanete po červené turistické značce, z Rumburku po žluté značce přes vrch Dýmník. Ti méně zdatní mohou použít cestu vlakem přes Rumburk do stanice Panský a po žluté značce se dostanou k této rozhledně.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Tisk Tisk | E-mail E-mail