Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburští zastupitelé oceňují komunitní plán Šluknovska

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku je rozsáhlý materiál zahrnující nejen zmapování současného stavu sociálních služeb a potřeb na Šluknovsku, ale i koncepci dalšího rozvoje až do roku 2008. Tento materiál by měl přispět k efektivnímu využívání stávajících zdrojů sociálních služeb na Šluknovsku, k posílení slabých míst a k zajištění toho, aby sociální služby nabízené ve všech obcích Šluknovského výběžku opravdu odpovídaly potřebám obyvatelstva a poptávce.
O kvalitě tohoto materiálu svědčí to, že byl 7. dubna tohoto roku oceněn cenou ministra práce a sociálních věcí za nejlepší komplexní přístup regionu k sociálním službám.
Nyní byl představen i rumburským zastupitelům a ti ho hodnotili velice pozitivně. „Předběhli jsme dobu,“ vysvětloval místostarosta Rumburku Radek Engl důvody vzniku tohoto materiálu. „Město jako takové a ani jako obec pověřená výkonem státní správy nemá až do roku 2007 povinnost vytvořit komunitní plán města. Ale nechtěli jsme čekat na nový zákon o sociální péči a rozhodli jsme se tento plán vypracovat dopředu, a to v rozsahu nejen města Rumburk, ale celého Šluknovska.“
Vypracováním byla pověřena Agentura Pondělí a následně byla vytvořena rozsáhlá pracovní skupina, ve které pracovala celá řada sociálních pracovníků a zástupců měst a obcí, včetně Varnsdorfu.
Chválou nešetřila ani zastupitelka Rumburku a krajská zastupitelka paní Dana Hrábková: „Je to první plán, který zahrnuje území s více obcemi, což velmi oceňuji. Dosud si sociální služby plánovalo každé město samo,“ dodala na vysvětlenou. Podle jejích slov má Komunitní plán Šluknovska i velký vliv na rozhodování o dotacích na Zastupitelstvu Ústeckého kraje: „Krajští zastupitelé již nyní na tento materiál reagují tím, že ve svých dotačních titulech podporují ty projekty, které zahrnují a zohledňují komunitní plán.“
Získat a zpracovat takové množství informací se povedlo v rekordně krátké době, pouze za jeden rok, a to s minimálními finančními náklady. Město Rumburk stálo vypracování komunitního plánu jen provozní prostředky, tedy jen cenu použitého papíru, kopírky a podobně a dvaceti tisíci korunami se společně s Varnsdorfem podílelo na vytištění Katalogu sociálních služeb. Všichni členové týmu tuto náročnou práci prováděli dobrovolně, bez nároku na plat.
Příprava komunitního plánu byla však přínosem ještě v jiné oblasti, která rumburské zastupitele neobyčejně potěšila, a to ve spolupráci se sousedním Varnsdorfem. „Spolupráce s Varnsdorfem byla velice kvalitní a přínosná,“ hodnotí spolupráci místostarosta Rumburku Radek Engl a dodává, že spolupráce s městem Varnsdorf se poslední dobou výrazně zlepšuje, především v oblasti zdravotnictví: „Zde bezvadně funguje spolupráce s místostarostkou Varnsdorfu Vajsovou a s Dr. Járou. Vnímáme to jako významný průlom ve vztazích mezi oběma městy k lepšímu,“ shrnuje Radek Engl na závěr.

Tisk Tisk | E-mail E-mail