Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Pro cenný pocit jistoty

Rakovina prsu je strašákem mnoha žen, protože většina z nich odmítá o tomto problému hovořit a podceňují preventivní prohlídky. Některé z žen se domnívají, že se jich zákeřná nemoc netýká. Tato nemoc je sice jedním z nejčastějších zhoubných nádorů ženské populace, ale je-li odhalena včas, může být současnými léčebnými postupy vyléčeno až 90 % pacientek. Prozatím neexistuje žádné spolehlivé vyšetření ani testy, které mohou odhalit počínající rakovinu. Přesto existuje velice jednoduchá, časově nenáročná metoda zvaná samovyšetření prsu.
Žena, která si pravidelně vyšetřuje prs, zná dokonale jejich anatomii, a proto je schopna snadno a včas objevit „bulku“. Ne každá bulka znamená rakovinu, přesto by se žena měla nechat vždy vyšetřit lékařem.
V Ústeckém kraji jsem jediná školitelka v prevenci nádorového onemocnění prsu. Chtěla bych ženám nabídnout zdarma přednášky, které se týkají především nácviku samovyšetření prsu. Za rok a půl jsem přednášela pro 421 žákyň 8. a 9. tříd ZŠ, SŠ a pro 163 žen středního věku. Během přednášek jsem se nesetkala s nezájmem posluchaček. Jisté je, že každá z nich si v hodinovém povídání našla něco zajímavého. Na školách velká převaha dívek nikdy neslyšela o této metodě, přesto se domnívám, že je dobré již v tomto věku znát, jak si vyšetřovat prsa a na koho se obrátit, vyskytne-li se problém. Opakem jsou ženy středního věku, které již vědí o možném vzniku nemoci. S nimi velmi ráda diskutuji na dané téma a mám vždy dobrý pocit, že si z mého povídání něco odnesou. Jsem přesvědčena, že většina z nich si po přednášce prsa vyšetří, a to je podstata prevence. Přesto jsem se setkala i s negativním názorem, který jistě vyplývá ze strachu a nejistoty, že si žena může vyhmatat zatvrdlinu.
Chtěla bych ženám předat řadu infor-mací a poznatků z této oblasti, ale i své zkušenosti. Nechci vystupovat jako zdravotník ani jako učitelka, ale především jako žena, které se také tato problematika týká. Jsem si vědoma strachu a obav, které ženy provází při vyslovení slova rakovina, ale je důležité odhodit své zábrany a strach a něco pro sebe udělat. Přála bych si oslovit daleko více žen než dosud a podělit se s nimi o své znalosti, přesvědčit je, že samovyšetření prsu je nejúčinnější prevencí rakoviny.
Máte-li o přednášku zájem, kontaktujte SZŠ, tel. 412 332 516, e-mail: capikova@sestrazs.cz.

Tisk Tisk | E-mail E-mail