Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Kůrovec v našich lesích

Jarní měsíce jsou obdobím, kdy příroda otevírá náruč novým květům, na svět přicházejí nová mláďata a celkově je tento čas plný radosti.
Po dlouhé zimě, která letos panovala, se v přírodě probouzejí také lesní škůdci, kteří dokáží v příhodném počasí také část přírody zničit. Jedním z nejzávažnějších škůdců je lýkožrout. Tento nepatrný brouček je postrachem všech majitelů smrkových lesů, neboť po 20. dubnu při teplotách vyšších než 17°C začíná jeho aktivita. Se stoupající venkovní teplotou může intenzita výskytu dosáhnout až kalamitního stavu, a proto v roce 2003 „stihl“ založit tři generace.
Boj proti tomuto škůdci spočívá v tom, že vlastník lesa společně s odborným lesním hospodářem provádějí preventivní kontroly zejména v porostech starších 80 let. Při zvýšeném výskytu, který se projeví rychlým usycháním větví a opadáváním kůry, vznikají ve smrkovém lese celá „kola“ rezavých stromů. Ke sledování vývoje se používá buď lapáků, nebo lapačů. V prvním případě se jedná o zdravé stromy, které se pokácejí a přikryjí větvemi. Ve druhém případě se jedná o umělé schránky rozmístěné pro lese, kde jsou upevněny feromony. V obou případech se při pravidelných kontrolách provádí likvidace dospělých brouků.
Nejlepší obranou proti kůrovci je rychlý odvoz napadeného dřeva na některý dřevozpracující podnik a následné odstranění kůry z napadených kmenů. Případná zodpovědnost za rozšíření tohoto škůdce leží především na vlastníkovi lesa.
Orgán státní správy lesů na Městském úřadě v Rumburku svolává 3x ročně poradu odborných lesních hospodářů, jejímž hlavním tématem je právě boj proti hmyzím škůdcům v lese. Nechce-me, aby se u nás musely řešit podobné problémy jako v Národním parku Šu-mava. Na těchto poradách se také lesní hospodáři seznamují s výsledky lesnického výzkumu, s přípravou nového lesního zákona, s přípravou nových lesních hospodářských osnov a mnoha dalšími odbornými záležitostmi. Naším společným zájmem je uchování krásných a zdravých lesů ve Šluknovském výběžku, a to nejen pro generaci naší, ale také těm budoucím.
Ing. Mráz Vlastimil
odbor živ. prostředí MěÚ Rumburk

Tisk Tisk | E-mail E-mail