Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Krátce

  • Ústecký kraj daroval Integrovanému záchrannému systému (IZS) Ústeckého kraje věcné dary v hodnotě téměř 7 milionů korun. Mezi ně patřila právě různá mobilní pracoviště, určená například pro lékařské zákroky nebo očistu od nebezpečných látek. „Vše, co jsme z rozpočtu kraje pro záchranáře pořídili, je důsledkem zkušeností z povodní, kdy se ukázalo, že jim často chybí potřebné vybavení. Přitom oni svou prací chrání občany tohoto kraje a jejich majetky. Není tedy pochyb o tom, že to byly dobře vynaložené peníze,“ řekl hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc. V případě havárie či krizové situace podléhají jednotlivé složky IZS právě jeho velení.
  • V Ústeckém kraji narůstají počty trestných činů, vzrůstá i jejich objasněnost. Zastupitelé Ústeckého kraje se v průběhu své 5. schůze (1. června 2005) seznámili se Zprávou o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na teritoriu Ústeckého kraje za rok 2004 ve srovnání s rokem 2003. Zprávu přednesl ředitel Správy severočeského kraje Policie České republiky plk. JUDr. Jiří Vorálek.
    Z předloženého materiálu vyplývá, že počet registrovaných trestných činů se opět zvýšil a překročil hranici nastavenou rokem 2000, stejně tak jako stabilně roste podíl kraje na celkové kriminalitě v porovnání s ostatními kraji ČR. Nárůst trestné činnosti se týkal všech druhů kriminality (hospodářská, násilná, majetková, mravnostní, obecná), kromě trestných činů vojenských. I přes tento nepříznivý vývoj kraj dosáhl velmi dobrých výsledků v řešení trestné činnosti – druhé nejlepší umístění v celkové objasněnosti zjištěných trestných činů a nejlepšího umístění v tomtéž u kriminality majetkové. Severočeský policejní ředitel Jiří Vorálek ve svém vystoupení upozornil i na vzrůstající tendence trestných činů s použitím zbraně, kde za posledních pět let vzrostl tento počet o 61,4 %, a na nárůst počtu trestných činů spáchaných pod vlivem alkoholu.
  • Severočeský policejní ředitel Jiří Vorálek informoval krajské zastupitele na jejich 5. zasedání, že vládou plánované omezené náklady pro výkon činnosti Policie ČR by mohly přinést snížení počtu policistů v regionu o 150. Podle hejtmana Jiřího Šulce by se tak bezpečnostní situace v našem kraji po případném úbytku policistů s největší pravděpodobností ještě zhoršila a tomu je nutné zabránit. Krajští zastupitelé tak vyjádřili nesouhlas s plánovaným snižováním policistů v Ústeckém kraji a vyzvali předsedu Vlády ČR k přehodnocení chystaných opatření.
  • Od začátku dubna probíhá na silnicích Ústeckého kraje sčítání dopravy. Pracovníci odboru dopravy KÚ ÚK a Správy a údržby silnic zaznamenávají na určených místech údaje o kolem projíždějících vozidlech – od jízdních kol až po kamionové soupravy. Výsledky průzkumu, který bude probíhat až do konce srpna, poslouží při plánování a přípravě nových staveb a stanoví, kde silniční doprava svou intenzitou a hlučností nejvíce zatěžuje obyvatelstvo. Zároveň by výsledky průzkumu měly vést k přehodnocení a zkvalitnění současného dopravního značení a zajistit tak vyšší bezpečnost automobilové dopravy na silnicích. Poslední celostátní měření intenzity dopravy proběhlo v roce 2000. Průzkum je hrazen z rozpočtu Ministerstva dopravy ČR.
Tisk Tisk | E-mail E-mail