Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

„Školní akademie“ na Tyršovce

Poslední týdny byly na ZŠ Tyršova ve znamení velkých příprav na další ročník Školní akademie. Učitelé spolu s dětmi vymýšleli a sháněli náměty na scénky, písničky a pohádky, kterými by se prezentovali před ostatními spolužáky z jiných tříd a rodiči. Vzhledem k tomu, že je naše škola veliká a kapacita auly omezená, bylo nutné rozdělit Školní akademii na dvě části. V první části, která se konala v týdnu od 16. do 20. května, se představily malé děti z I. stupně. V úterý dopoledne se konala generálka pro žáky I. stupně a jejich učitele před čtvrteční premiérou pro rodiče, babičky, dědečky a ostatní známé. Jak už to u těchto malých dětí bývá, byly jejich výkony velmi spontánní a dojemné. Celý program zahájil sbor I. stupně „Zvoneček“, který předstoupil v kostýmech a předvedl zhudebněnou pohádku o Sněhurce.
Poté následovalo vystoupení dětí z jednotlivých tříd. Děti zpívaly, hrály scénky a pohádky, ke kterým si připravily i odpovídající kostýmy a kulisy, které si za pomoci svých učitelek samy vyrobily. Milé bylo, že do dramatizace jednotlivých vystoupení se zapojily i třídní učitelky a na dětičkách bylo vidět veliké nadšení a obdiv k jejich „ dospělákům“. Celý program byl ukončen společnou hrou na flétny, kterou předvedly děti, které navštěvují kroužek flétny při ZŠ Tyršova. Největší odměnou pro všechny účinkující byl zaplněný sál do posledního místečka, veliký potlesk po každém vystoupení a rozzářené tváře všech diváků i účinkujících.
V následujícím týdnu se konala druhá část této velké akce. Na ní se představili žáci II. stupně společně se svými třídními učiteli. K přípravě svých vystoupení děti čerpaly náměty ze všech možných žánrů, jak z klasiky, z národní tvorby, tak i z moderní, jako je internet nebo televizní pořady, ale i z vyučovacích hodin. Asi hodinu a půl dlouhý program byl zahájen ukázkou aerobiku, který děvčata nastudovala v hodinách tělesné výchovy. Poté, stejně jako na I. stupni, vystoupily jednotlivé třídní kolektivy se svými učiteli, z nichž někteří se zúčastnili přímo vystoupení, čímž určitě vzrostli v očích svých žáků. Malou rolí v jedné scénce přispěl i pan ředitel. Děti také předvedly své znalosti němčiny ve sborovém zpěvu a angličtiny při ztvárnění klasické pohádky. Velmi pěkné bylo vystoupení 9. tříd, jejichž žáci se s naší školou v červnu rozloučí. Třída 9.B obdarovala všechny učitele a personál školy květinou. Průběhem programu provázely dvě žákyně 9. třídy. Mezi jednotlivými scénkami velmi pěkně zazpívali vítězové okresního kola Děčínského skřivánku a zazněly i flétny. Závěrem vystoupil sbor při II. stupni ZŠ Tyršova „Tyršovské zvonky“. Ten za doprovodu kytary zazpíval folkové a country písně, čímž rozezpíval celý sál.
Vystoupení se všem povedlo a myslím, že na něj budou dlouho vzpomínat nejen účinkující, ale i všichni, kteří je přišli svou přítomností podpořit. Bylo to opravdu krásné zpestření konce školního roku.

Tisk Tisk | E-mail E-mail