Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Varnsdorfský aktiv komunistických zastupitelů Šluknovska

Za účasti poslankyně PSP ČR Ing. L. Brynychové, sociologa Ing. L. Vacka, členů Zastupitelstva Ústeckého kraje a představitelů OV KSČM z Děčína se 15. dubna uskutečnil ve Varnsdorfu aktiv několika desítek zastupitelů města a obcí zvolených za KSČM ve Šluknovském výběžku.
K hlavním cílům aktivu zastupitelů patřilo poskytnutí širších informací o podstatě politického dění souvisejícího s krizí vlády, seznámení s postupem teoretické práce, která se zabývá představami o směřování ke spravedlivějšímu uspořádání společnosti – k nové podobě socialismu, a zejména pak výměna praktických zkušeností z práce zastupitelů a jejich úkoly do konce tohoto volebního období.
Poslankyně Ing. Brynychová, která je členkou zemědělského výboru PS, se mimo jiné zabývala i problémy odbytu produktů našich zemědělců, které jsou mnohdy kvalitnější než dovážené. Vzpomenula i problém loňského přebytku obilí, které má být spalováno v elektrárnách, zatímco o možném zlevňování výrobků z něj se vůbec neuvažuje.
Ze všeobecné diskuze vyplynul poznatek, že řada starostů z výběžku, bez ohledu na politickou příslušnost, hodnotí práci zastupitelů zvolených za KSČM jako přínosnou. Všude tam, kde jsou různé názory a náměty na řešení problémů, převládá společný zájem o rozvoj obce.
V několika městech a obcích výběžku se vyplatilo, že do funkcí v jejich vedení, případně do rady obcí, byli zvoleni lidé spíše podle svých kvalit než podle stranické příslušnosti.
Starosta Mikulášovic a místostarosta Jiříkova jsou komunisté. Jinde, například ve Šluknově, ale i v jiných menších obcích, jsou zastupitelé zvolení za KSČM členy rady. Mnoho dalších zastupitelů obětavě pracuje ve funkcích předsedů a členů výborů a komisí.
V průběhu jednání se zastupitelé dále zamýšleli nad řešením problémů místní nezaměstnanosti, hospodárného využívání a nakládání s majetkem obcí, stavem vozovek a chodníků, možnostmi ochrany zemědělské půdy před neuváženým zastavěním a mnohými dalšími. Jednoznačně se prokázala shoda v tom, že hlavním smyslem činnosti našich zastupitelů je práce ve prospěch a ke spokojenosti občanů.
Možnosti zastupitelů zvolených za KSČM (v nichž je i velký počet nestraníků) ovlivňovat dění v obcích jsou přímo úměrně dány jejich početním zastoupením v jednotlivých zastupitelstvech. O tom, jaké budou mít možnosti v příštím období, rozhodnou v dalších volbách sami občané. Přesvědčivých argumentů proč volit tuto variantu je jistě dostatek.
Oblastní výbor KSČM Varnsdorf

Tisk Tisk | E-mail E-mail