Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Účastníci olympiády v Hannoveru a Berlíně

VOŠ a SPŠ Varnsdorf se tradičně každý rok účastní mezinárodní olympiády v elektrotechnice NISA ELEKTRO 2000. Projekt mezinárodní olympiády byl uskutečněn s podporou z programu Evropské unie „Mládež“. Letos se konal již 11. ročník, finále se konalo na VŠ v Žitavě. Nejlepší účastníci olympiády měli možnost zúčastnit se dvou zahraničních cest.
Exkurze do Hannoveru na mezinárodní technický veletrh HANNOVER MESSE se uskutečnila 13. dubna 2005. Vstupenky na veletrh studenti získali v rámci vzájemné spolupráce v projektu NEISSE ELEKTRO 2000 od VDE Dresden (technicko-vědecký spolek pro elektrotechniku, energetiku a informatiku). Dopravu zajistila VŠ v Žitavě. Cestovali společně s německými studenty, kteří si zájezd organizovali. Dálnice do Hannoveru vedla oblastí, která byla obklopena větrnými elektrárnami.
„Na výstavišti jsme měli možnost prohlédnout si ve 26 vystavovacích halách nové technologie z oblasti supravodivosti, průmyslové automatizace, řídících automatů, digitální techniky, mikrotechnologií, energetiky, kompresní a vakuové techniky, materiálový a me-chanický engineering atd.,“ svěřují se studenti, pro které, stejně jako pro vyučující, měla návštěva veletrhu velký přínos. „Získali jsme informace o nových technologiích a směrech, kterými se současný technický svět ubírá. Přivezli jsme také spoustu tištěných publikací, manuálů a katalogů, které budou využívány v rámci výuky. Dále jsme dostali CD nosiče s katalogy a programy, které doplní a obohatí výuku na cvičeních a v našich laboratořích.“ V budoucnu by chtěli, aby se podobných mezinárodních výstav (jak na území ČR, tak i jiných států) zúčastňovali studenti VOŠ a SPŠ Varnsdorf dle studijního zaměření.
O týden později, tedy 20. dubna, se čtyři žáci VOŠ a SPŠ Varnsdorf, společně se žáky ze škol v PL a SRN, zúčastnili informativní cesty do Berlína. Na poznávací cestu pozval účastníky mezinárodní olympiády v elektrotechnice NISA ELEKTRO 2000 poslanec Německého spolkového sněmu Michael Kretschmer.
Žáci měli možnost poznat blíže některé nově vybudované a zrekonstruované budovy v hlavním městě Spolkové republiky Německo. V Domě Paula Löbeho diskutovali s poslancem M. Kretschmerem, na tribuně pro návštěvníky zhlédli živou diskusi parlamentu v prostorách bývalého Říšského sněmu. Počasí jim přálo, a tak měli nádherný rozhled ze střešní terasy a kopule budovy Říšského sněmu. Čas si našli také na krátkou procházku v centru Berlína, kolem Braniborské brány (známou ulicí Pod lipami) až k sídlu německého kancléře G. Schrödra. Poznávací zájezd byl pro žáky jistě zajímavý a splnil svůj účel.
Ing. Petr Bannert
VOŠ a SPŠ VDF

varnsdorf1

Účastníci mezinárodní olympiády před budovou Říšského sněmu.

Tisk Tisk | E-mail E-mail