Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Velikonoční sbírka byla odpovědí na celosvětové problémy

Již počtvrté proběhla ve dnech 22. a 23. 3. 2005 v Rumburku celostátní Velikonoční sbírka, pořádaná humanitární organizací ADRA. Na jejím pořádání se aktivně podíleli dobrovolníci z řad studentů rumburského gymnázia. Sbírka proběhla na více než sto místech naší republiky a celkem byly vybrány dva miliony korun, v Rumburku vybrali studenti 13.939 Kč.
Výtěžek sbírky je určen na pomocobětem přírodních katastrof, válečných konfliktů a na pomoc sociálně a zdravotně ohroženým obyvatelům jak v České republice, tak i v zemích Evropy, Asie a Afriky. Jedna třetina ze získaných peněz bude použita pro domácí projekty, jedna třetina pro zahraniční projekty (pojízdná zubní ambulance Mobident v Moldávii, pomoc v uprchlických táborech v Srbsku, projekt Adopce v balíčku v Kosovu, psychosociální pomoc v Beslanu, zdravotní a sociální podpora dětí nakažených HIV v Kambodži). Třetí třetina bude ponechána ve fondu pro naléhavé krizové situace (přírodní katastrofy, války), aby v takové situaci mohla být co nejrychleji poskytnuta humanitární pomoc.
Velikonoční sbírka byla příležitostí pro každého z nás, spolupodílet se na projektu občanské sounáležitosti a vzájemné podpory, byla naší odpovědí na celosvětové problémy, ve kterých nechceme být pouhými diváky.
Sbírka byla osvědčena Magistrátem hlavního města Prahy ze dne 8. 2. 2005. Podrobnější informace o celkovém výsledku, o postupném využití financí z této sbírky, jakož i další aktuální informace o činnosti o.s. ADRA jsou uvedeny na internetových stránkách www.adra.cz.
Děkuji všem, kteří do sbírky přispěli. Poděkování patří též dobrovolníkům z řad studentů rumburského gymnázia a vedení školy za vstřícnost a organizační podporu sbírky.

RNDr. Beatrice Patzeltová, Ph.D.
dobrovolná spolupracovnice o.s. ADRA

Tisk Tisk | E-mail E-mail