Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

S čím jsme nejvíce nespokojeni?

Rumburským radním byla předložena zpráva o došlých stížnostech a podnětech v roce 2004, ze které vyplývá, že oproti předchozímu roku došlo k mírnému nárůstu podaných stížností. Zatímco v roce 2002 bylo evidováno 13 podaných stížností, v roce 2003 to již bylo 30 a v uplynulých dvanácti měsících již 38 stížností. Nárůst je zapříčiněn nejen tím, že město Rumburk řeší stížnosti i od občanů z jiných měst, v rámci převzetí přenesené působnosti, ale i tím, že mnoho občanů posílá svou stížnost na MěÚ Rumburk, přestože by měla být adresována jiným státním orgánům.
Z 38 loňských podání je 31 vedeno jako stížnost a 7 jako podnět.
Ve dvaceti případech se týkaly stížnosti občanského soužití. Jedna ze stížností směřovala například proti nájemníkovi, který ničil zařízení domu a vyhrožoval sousedům, další se týkala pomlouvání a šíření nepravdivých údajů o osobě stěžovatele a jeho rodině. Řešeno bylo i rušení nočního klidu a velká hlučnost linoucí se od sousedů, nebo také šíření nesnesitelného zápachu ze sousedovy zahrady, zanedbávání péče o pozemek, nesekání trávy a náletů na pozemku a podobně. S konáním a chováním podnikatelských subjektů bylo nespokojeno osm občanů. Trápila je například hlučnost kompresoru, rozmnožení hlodavců díky činnosti firmy, zřízení nepovolené skládky nebo nepořádek na pozemku firmy.
Na činnost městských úřadů měst a obcí Šluknovska si stěžovalo šest osob, ale jen tři z těchto stížností byly oprávněné a ty byly řešeny tajemníkem úřadu nebo vedoucím příslušného pracovníka. Mezi podněty, které řešili pracovníci MěÚ Rumburk, patřil i nesouhlas občanů se zřízením a provozováním motokrosové dráhy v blízkosti jejich bydliště, nebo s dopravním řešením u restaurace Bonanza, se zanedbáním údržby nemovitosti soukromým majitelem ale i s postupem prodejců a obchodníků.
Rumburští radní vzali na vědomí, že všechny stížnosti i podněty byly Městským úřadem v Rumburku vyřízeny včas a v souladu s vládní vyhláškou č. 158/1958 Ú.l.

Tisk Tisk | E-mail E-mail