Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Bude Šluknovsko zemí nikoho?

V poslední době pronikly na veřejnost neoficiální informace o rušení některých malých oddělení Policie ČR ve Šluknovském výběžku, včetně dopravního oddělení ve Šluknově a Cizinecké a pohraniční policie, a o snižování počtů policistů na jednotlivých služebnách.
Tyto zprávy zneklidnily nejen širokou veřejnost, ale také starosty měst a obcí Šluknovska. Z tohoto důvodu svolal předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska Ing. Milan Kořínek na pátek 11. února mimořádnou schůzi Sdružení, na kterou pozval i ředitele Okresního ředitelství v Děčíně plk. JUDr. Františka Pelanta a ředitele Cizinecké a pohraniční policie plk. Babičíka. O něco později na jednání dorazil i krajský policejní ředitel plk. JUDr. Jiří Vorálek.
Problematika bezpečnosti Šluknovska nezůstala ani na okraji zájmu našich politiků. Šluknovského setkání se zúčastnil i senátor Josef Zoser a poslanec Parlamentu ČR Vladimír Reiber (KSČM), své zástupce zde měli i poslanci – Ing. Vladimír Laštůvka (ČSSD), Josef Poláček (ODS) a europoslanec Ing. Jaromír Kohlíček (KSČM). Přijeli i krajští zastupitelé Darek Šváb, Radek Engl, Ing. Ivan Strakoš a Dana Hrábková.
Důvodem pro rušení policejních služeben a snižování stavu policistů je podle plk. Františka Pelanta požadavek Ministerstva vnitra ČR na snížení nákladů a omezování financí. Plk. Pelant dodal, že Policie ČR musí v tomto roce ušetřit 1,6 miliardy korun a právě z tohoto důvodu je nucena dramaticky snižovat stavy policistů. Nutno dodat, že tato drastická úsporná opatření se netýkají hlavního města Prahy, o to větší dopad má toto rozhodnutí na jednotlivé kraje. V tomto roce by jen v Ústeckém kraji měl být snížen stav policistů o dvě stě. Z toho v okrese Děčín by mělo být zrušeno 22 policejních míst a sedm civilních. Podle plk. Pelanta je nejvhodnějším řešením zrušit dvě policejní služebny, a to ve Velkém Šenově, kde by byla část policistů propuštěna a část převedena do Šluknova, a v Ludvíkovicích, z níž by byli policisté převedeni do Děčína.
Informaci plk. Pelanta doplnil i ředitel Cizinecké a pohraniční policie plk. Babičík. Ten připomněl, že v roce 2007 se vstupem ČR do Shengenského prostoru zaniknou všechny důvody pro zachování pohraničních jednotek. Pracovníci cizinecké policie se tak zaměří z ochrany státních hranic na činnost a aktivity cizinců na celém území republiky. Služebny cizinecké policie by měly být otevřeny na nádraží ve Varnsdorfu a v Dolní Poustevně a na hraničním přechodu v Jiříkově. V Rumburku by měla být zřízena služebna cizinecké policie pro 120 policistů, kteří by v případě potřeby mohli vypomáhat i v dopravě a ve veřejném pořádku. Plk. Babičík zdůraznil, že oblast Šluknovského výběžku je velmi zatížena přílivem cizinců. Na okrese Děčín jich je v současné době téměř 3200, ale jen ve Šluknovském výběžku evidují policisté více jak 1200 cizinců.
Vyjádření obou ředitelů však starosty neuklidnilo. Spíše naopak. Šluknovský starosta Ing. Milan Kořínek k tomu řekl: „Domnívám se, že bezpečnostní situace našeho kraje je stále horší a horší a že tato opatření jsou krokem zpátky, který naší situaci nijak neprospěje.“ Jeho slova doplnil i starosta Velkého Šenova Ing. Miloš Růžička, který tak promluvil i za všechny ostatní obce severní části Šluknovska, kterých se rušení služebny ve Velkém Šenově bezprostředně dotýká: „Zásadně nesouhlasíme s rušením této služebny. Naopak, již několikrát jsme opakovali, že chceme, aby tato jednotka byla posílena, a to nejen personálně, ale i materiálně, aby byla posílena i o policisty se služebními psy a aby se z okraje města přesunula do centra města, na náměstí. Tato služebna zajišťuje bezpečnost pro celkem šest obcí, pro více jak 8 tisíc obyvatel a pro rozsáhlé území, které se bez přítomnosti bezpečnostních složek neobejde.“
Kritikou nešetřil ani starosta Mikulášovic Stanislav Hladík: „Vadí nám, že naše názory, které prezentujeme nejen my, jako starostové, ale všichni naši občané prostřednictvím zastupitelstev, neberete vážně,“ řekl směrem k oběma policejním ředitelům. „My neustále upozorňujeme na to, že chceme zvýšit počty policistů, počty pochůzkových hlídek v ulicích a chceme posílit výkon policie na tomto území, ale vy naše názory vůbec neakceptujete! Jinak byste nemohli přijít s tímto návrhem na rušení služebny ve Velkém Šenově!“
Rozhořčení starostů však zastavil projev plk. Jiřího Vorálka, který přinesl informaci z jednání krajských ředitelů s ministrem vnitra Františkem Bublanem, ke kterému se donesly informace o pobouření místních samospráv s plánovanými úspornými opatřeními v české policii. Na základě těchto informací vydal ministr Bublan pokyn nerušit žádné policejní útvary a neomezovat činnosti policistů, a to minimálně do 1. 1. 2006.
Plk. Jiří Vorálek přiznal, že děčínský okres je ve stavu policistů a v jejich vybavení dlouhodobě poddimenzovaný, a netajil se tím, že snížení stavu policistů na Ústecku o dvě stě by mělo nepříznivý dopad na práci policie a na bezpečnost obyvatel v celém kraji. „Přesto jsou naše výsledky v rámci republiky excelentní,“ netajil se plk. Vorálek úspěchy ústecké policie. „Při celorepublikovém vyhodnocování jsme byli první ze všech krajů, v našem kraji je na tom nejlépe okres Chomutov.“
Krajský zastupitel Darek Šváb vidí řešení celého problému v politické rovině: „Musíme si uvědomit, že my tady u stolu, ani samotní policisté nic nezmůžeme a nic nezměníme. My můžeme jen jediné, vyvinout maximální tlak na poslance jednotlivých stran, na ministra vnitra a financí, na roz-počtový výbor Sněmovny Parlamentu ČR, musíme do celého procesu zapojit i našeho senátora a ruku v ruce s Policií ČR vysvětlit kompetentním osobám, co chceme a důvody, proč to po nich chceme. Jedině po politické linii můžeme ovlivnit toto rozhodnutí v náš prospěch.“
Senátor Josef Zoser k tomu dodal, že senátorský výbor pro obranu a bezpečnost, jehož je členem, již v této souvislosti intervenoval u ministra vnitra Františka Bublana a krajská zastupitelka a asistentka europoslance Jaromíra Kohlíčka Dana Hrábková informovala o interpelacích poslanců Kohlíčka a Marty Bayerové (KSČM) na ministra vnitra při zasedání Sněmovny. Starostové na základě tohoto jednání schválili dopis adresovaný prvnímu náměstkovi ministra vnitra Mgr. Miloslavu Koudelnému, ve kterém vyjadřují s plánovanými opatřeními svůj nesouhlas a žádají ho, aby se toto stanovisko stalo jedním z vážných podkladů při konečném rozhodování o další koncepci uspořádání Policie ČR.
Ředitel plk. Jiří Vorálek se nakonec se starosty dohodl, že je bude v průběhu března informovat o vývoji situace a poté společně určí další kroky, které by starostové ve spolupráci s policií měli učinit, aby drastické dopady šetření v řadách policie nezpůsobily na Šluknovsku vážnější škody.
gdo

Poznámka na závěr:
Jednání starostů s řediteli policie mělo tragickokomickou dohru. Zatímco oba policejní ředitelé plk. Vorálek i plk. Pelant přesvědčovali starosty o tom, že situace na Šluknovsku v oblasti kriminality není v porovnání s ostatními místy na Ústecku nijak dramatická, přepadli dva ozbrojení muži poštu na Studánce.
Informaci ještě „horkou“ předal přítomným místostarosta Varnsdorfu Jiří Sucharda. V tu chvíli byla veškerá argumentace policistů o bezpečném Šluknovsku poněkud zbytečná.
-g-

poldove1

(zleva) Plk. JUDr. Milan Babičík, ředitel Oblastního ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Ústí nad Labem, spolu s ředitelem Okresního ředitelství Policie ČR v Děčíně plk. JUDr. Františkem Pelantem a plk. JUDr. Jiřím Vorálkem, ředitelem Správy severočeského kraje Policie ČR (vpravo) při jednání se starosty Šluknovského výběžku o budoucnosti policejních útvarů na Šluknovsku. Foto gdo

Tisk Tisk | E-mail E-mail