Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Představujeme vám nové krajské zastupitele

Radek Engl, místostarosta města Rumburk
Žije v Rumburku již od narození, je mu 36 let, je ženatý a má dvě dcery. Vystudoval Střední technicko-zemědělskou školu v České Lípě, obor zoo-technik a Sociálně právní školu s maturitou v Praze. Od roku 2002 zastává funkci místostarosty města Rumburku a od téhož roku je členem ODS. V současné době je předsedou místního sdružení ODS v Rumburku a místo-předsedou oblastního sdružení ODS Šluknovsko. Zároveň je i členem regionální rady ODS Ústeckého kraje.
V letošních volbách do krajského zastupitelstva získal podporu voličů především ze Šluknovského výběžku a stal se členem krajského zastupitelstva Ústeckého kraje.
Jeho největším koníčkem je rodina, chalupa a knihy, vášní je však sport. „Dříve jsem sportoval závodně, nyní již jen rekreačně, ale pořád stejně rád. Miluji fotbal, basket a volejbal, rád si zahraji tenis, squasch nebo sálovou kopanou.“
Zajímá nás, proč jste kandidoval do zastupitelstva Ústeckého kraje. Co vás k tomu vedlo?
„Jako místní komunální politik se dost často setkávám s problémy, které nás tady hodně tíží, ale které, bohužel, my nemůžeme řešit. Možnosti a pravomoci pro jejich řešení jsou na jiných místech, například na ministerstvech anebo právě na krajích. To byl jeden z důvodů, proč jsem se chtěl stát krajským zastupitelem – abych usnadnil a urychlil řešení problému Šluknovska a jeho obyvatel. Druhým důvodem je i to, že mnoho krajských zastupitelů se o Šluknovském výběžku vyjadřuje jako o Náhorním Karabachu, jako o něčem, co ani nestojí za pozornost. A s tím se nemohu smířit. Náš výběžek je sice odříznut ze dvou stran od světa, ale má svá specifika, své potřeby a zájmy, a stále tu žijí lidé, kteří mají právo žít na stejné úrovni jako lidé v jiných částech republiky. Z toho logicky vyplývá i druhý důvod, proč jsem šel do krajských voleb – snaha zlomit ten předsudek a vynutit si větší zájem a pomoc Ústeckého kraje pro náš region.“
V jaké oblasti se chcete angažovat?
„Při práci na kraji chci navázat na své zkušenosti z té oblasti, které se věnuji i zde v Rumburku. Tedy oblast školství, sportu, zdravotnictví, sociálních věcí a kultury.“
Můžete být konkrétní?
„Šluknovsko potřebuje dnes výrazně pomoci ve všech těchto oblastech. aOtázka je, v čem může pomoci Šluknovsku kraj. Bylo by neseriózní slibovat něco, co nemohu ani splnit, ani ovlivnit, ale mohu na kraji prosazovat ty zájmy Šluknovska, které jsou v souladu s názorem kraje. Například otázka školství na Šluknovsku, podpora a rozšiřování středoškolského vzdělávání a nakonec i rozšíření o nějakou formu vysokoškolského studia, například magisterského nebo bakalářského. V dopravě je stále důležité pracovat na lepší dopravní obslužnosti a zkvalitňování stavu komunikací. V oblasti zdravotnictví nás tíží nedořešená otázka pohotovosti ve výběžku, pozornost si jistě zaslouží i podpora rozvoje turistického ruchu.“
Když se ohlédneme zpátky za posledními dvěma roky, udělal jste pěknou kariéru. Nemáte chuť již za dva roky zasednout do lavic poslanecké sněmovny?
„Ne, to opravdu nemám (směje se). Myslím si, že když budu tady odvádět kus pořádné poctivé práce, že budu užitečnější a platnější víc, než jako poslanec. A mně jde opravdu víc o to, abych žil v pohodě se svou rodinou tady na Šluknovsku, a i lidé kolem mě aby na tom byli stejně, než abych se profesionálně živil politikou.“

Ing. Ivan Strakoš
Narodil se 9. 12. 1951 ve Zlíně. Absolvoval Vojenskou středně odbornou školu leteckou v Košicích a VŠ Báňskou, fakultu hutní, v Ostravě. Dále absolvoval postgraduální studium na ČVUT v Praze, specializace „řízení předvýrobních etap“. Již 27 let žije v Severních Čechách, z toho 24 let v obci Mikulášovice. Je jednatelem a spolumajitelem společnosti EKONOM ČaS, s.r.o. Do ODS vstoupil v roce 2000, je členem oblastního výboru ODS Šluknovsko. Je ženatý a má dva syny. Již 24 let se zabývá problematikou využití větrné energie, ale i ostatních alternativních zdrojů. Věnuje se rekreačním sportům (lyže, triatlon, cyklistika, plavání, společenský tanec). Je předsedou sportovního oddílu „Spojený klub triatlonu a tance v Mikulášovicích“.
Letos v listopadu úspěšně kandidoval do krajského zastupitelstva a stal se jedním z 28členného týmu ODS.
Kandidoval jste již někdy do nějakých samosprávných institucí? Např. do zastupitelstva města, kraje, do parlamentu apod.?
„Ano, ve volbách do městského zastupitelstva.“
Proč jste letos kandidoval do Krajského zastupitelstva Ústeckého kraje?
„Jsem toho názoru, že pokud někdo chce udělat pro svou zemi a tím i pro sebe to nejmenší minimum, musí jít k volbám, kde zvolí své favority. Pokud je nemá, zvolí ty, o nichž si myslí, že budou ubližovat nejméně. Pokud však chce mít vliv na dění v tomto státě, musí vstoupit do politické strany a ovlivňovat činnost této strany a potažmo pak státu. Výše vlivu je úměrná instituci, do níž se člověk dostane. Mně samotnému není již léta stav této země lhostejný a proto bych jej chtěl formovat k obrazu svému. Jaký ten obraz má být je patrné z mého členství v ODS.“
V jaké oblasti byste na kraji rád pracoval? Co byste chtěl prosadit, zlepšit na Ústecku i ve Šluknovském výběžku?
„Není mi lhostejná žádná oblast, ale nejraději bych se zapojil v komisi finanční a investiční, případně v regionálním rozvoji nebo životním prostředí.“
Jaké máte plány do budoucna? Budete za dva roky kandidovat do zastupitelstva vaší obce? Nepoohlížíte se třeba po parlamentu?
„Komunálních voleb jsem se již zúčastnil, ale bez úspěchu. V příštích volbách to zkusím znovu.“

Dana Hrábková
Od malinka žije v Rumburku, vystudovala zde gymnázium a hned na to si dodělala maturitu na Střední ekonomické škole v Děčíně. Je vdaná a má čtyři děti a jedno vnouče. Před revolucí pracovala jako vedoucí tehdy vznikající drobné provozovny a poté jako vedoucí odboru školství, kultury, sociálních věcí a zdravotnictví na MNV v Rumburku. V prosinci 1989 vstoupila do KSČM a nyní pracuje jako asistentka europoslance Kohlíčka. Od roku 1998 člen Zastupitelstva města Rumburk a od roku 2000 členka Zastupitelstva Ústeckého kraje.
V krajském zastupitelstvu jste nejdříve pracovala jako místopředsedkyně výboru pro národnostní menšiny a po jeho zrušení jako členka komise pro dopravu. Jak ovlivňují tyto orgány rozhodování krajské rady a zastupitelstva?
„Výbory mají svou velkou váhu, ale i na názory a podněty komisí rada kraje hodně dala. Spolupráce napříč politickým spektrem byla dobrá. Práce a názory členů komisí a výborů se přenášely do jejich politických klubů, a tak bylo zastupitelstvo v mnoha ohledech při řešení problémů jednotné. Spíše než politika převládala při práci věcná hlediska a odborná stanoviska.“
Dnes je situace v krajském zastupitelstvu jiná než v posledním volebním období. ODS získala nadpoloviční většinu a zřejmě bude vládnout sama. Jak bude podle vašeho názoru vypadat vaše další práce v zastupitelstvu kraje?
„To si zatím nedokážu představit. Určitě se chci ucházet o místo ve výboru nebo komisi.“
Která oblast je vám nejbližší?
„Přestože byl výbor pro národnostní menšiny minulým zastupitelstvem zrušen na základě vyhlášení výsledků sčítání lidu, domnívám se, že by měl být znovu zřízen. Nadále se zúčastňuji různých konferencí zabývajících se touto problematikou a mám daleko víc podnětů pro tuto práci, než když se s tím začínalo. A pokud by tento záměr nevyšel, nadále bych se ráda podílela na práci komise pro dopravu, kde mohu konkrétně ovlivnit směřování finančních toků do Šluknovského výběžku. Těším se na další spolupráci se Sdružením pro rozvoj Šluknovska a starosty měst, která byla doposud oboustranně velmi přínosná.“

Tisk Tisk | E-mail E-mail