Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Josífek pomáhá postiženým dětem

Rodinný charakter umožňuje individuální přístup ke každému klientovi

Projekt „Josífek“ je služba pro děti s fyzickým, mentálním a kombinovaným postižením. Jeho hlavním cílem je poskytnutí respitní (úlevové) péče rodinám s takto postiženým dítětem. Dosud v Rumburku a okolí nebylo žádné denní zařízení pro postižené děti a péče o dítě tak zůstávala výhradně na rodině, zpravidla na matce. Ta se mnohdy, v zájmu svého dítěte, musela vzdát svého zaměstnání, a dlouhodobé omezování sociálních kontaktů pak vedlo k postupnému vyčerpání jejích fyzických i psychických sil.
Právě proto vznikl v Rumburku společný projekt Farní charity Rumburk a Speciálně pedagogického centra „Josífek“ – denní stacionář pro postižené děti. Program ve stacionáři je především relaxační, děti se zde ovšem naučí i dovednostem potřebným pro úspěšný vstup do předškolního či školního zařízení. Vzhledem k malému počtu klientů má zařízení rodinný charakter a umožňuje individuální přístup ke každému dítěti.
O děti pečuje speciální pedagožka a pečovatelka a vybavení herny, která je aumístěna v prostorách Farní charity Rumburk v Sukově ulici, je na vysoké úrovni, což umožňuje zajištění potřeb každého klienta. Hlavním donátorem je Ústecký kraj, který přispěl částkou 160000,- Kč, a Město Rumburk s příspěvkem 30000,- Kč, díky čemu bylo pořízeno vybavení pro SPC Rumburk. V současné době jsou ve stacionáři dvě volná místa. Rodiče či dětští lékaři, kteří mají o tuto službu zájem, se mohou obracet se svými dotazy na pí. Bc. Janu Vlastníkovou, sociální pracovnici SPC na tel. čísle 412 335 570.

Tisk Tisk | E-mail E-mail