Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Za hranice bez zvířecího pasu NE!

Od 1. května 2004 je nutné při cestách za hranice s vašimi psími miláčky cestovat se zvířecím pasem. Pet passport, tedy cestovní doklad pro psy, kočky a fretky, je pro pohyb v uzavřeném prostoru členských zemí EU vyžadován od 3. července letošního roku na základě Nařízení EU č. 998/2003. Tento doklad bude zapotřebí k výjezdu za hranice nebo k návratu domů i z tzv. „třetích zemí“.
Vydávat pasy, ověřovat údaje a vybírat poplatky mohou jen privátní veterinární lékaři se souhlasem státní veterinární správy, kteří vyhovují podmínkám stanoveným předpisy ve veterinární oblasti.
Každý pas má, podobně jako cestovní pasy pro lidi, své jedinečné číslo, vytištěné na každé straně dokladu. Sestává se nejméně ze 12 čísel v pevně stanovené struktuře a zahrnuje do sebe kromě numerického kódu, rok vydání, dvě místa jsou identifikátorem výrobce/distributora, tedy obdobou „manufacturer code“, který obsahuje rovněž každý mikročip v normě ISO a který zabrání případné duplicitě číselné sestavy. Šest míst je „pořadových“ a na posledním místě je číslo kontrolní, součet všech předcházejících.
Nad rámec evropského vzoru chce Státní veterinární správa zavést ještě vyjádření čísla pasu v čárovém kódu na jeho zadní straně. Měla by tak být usnadněna evidence v databázi vydaných pasů.
V pasu budou kromě identifikačních údajů i záznamy o očkování a předpokládá se, že pas postupně nahradí doposud používaný očkovací průkaz.
Nejvýhodnějším identifikačním prostředkem je však označování zvířat mikročipy a celý systém je tímto směrem nastaven v souladu s jedinou mezinárodně platnou normou pro identifikaci zvířat metodou RFID – ISO. Na přechodné období bude (s výjimkou cest do Británie, Irska a Švédska, které už nyní uznávají výhradně identifikaci mikročipy podle ISO 11784/5) akceptováno i „zřetelně čitelné tetování“ nebo označení mikročipem jiného systému. V druhém případě však musí být majitel podle závazné evropské právní normy vybaven k prokázání identity zvířete vlastním čtecím zařízením. (CANIS-Media).
Metoda radiofrekvenční identifikace je v současné době nejmodernějším způsobem spolehlivého, průkazného a trvalého označení zvířat, a to jak v zájmových chovech (tzv. zvířat oblíbených, společenských), zvířat ohrožených, chráněných zákonem, tak i zvířat hospodářských. Je vyžadována chovatelskými organizacemi, státními orgány a pojišťovnami.
Opatření zvířete mikročipem je nenáročné a provádí se injekční formou. Je trvalé po celý život zvířete.
Označení mikročipem a vystavování Pet passportů provádí v Rumburku soukromá veterinární klinika MVDr. Vepřeka (v objektu bývalých kasáren). K vystavení pasu je zapotřebí doložit očkovací průkaz a případně rodokmen zvířete. Foto zvířete není nutné. Poplatek činí 200,- Kč bez DPH. Označení zvířete mikročipem stojí 500,- Kč bez DPH.

Tisk Tisk | E-mail E-mail