Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Recept na stáří – Pryč se samotou

Víte, kolik občanů v důchodovém věku žije v Rumburku? Asi byste pro-hádali. Podle letošní statistiky žije v tomto městě 1230 mužů a 1532 žen ve věku od 60 do 69 let, od 70 do 79 let to je 716 mužů a 1274 žen a od 80 let výše 215 mužů a 550 žen. Dohromady je to stejný počet seniorů jako osob v produktivním věku. A důchodců přibývá, a to nejen u nás, ale i ve všech zemích Evropské unie, USA i v Kanadě. Ne však všude se jim dostává náležité péče a pozornosti. V tomto ohledu mohou být rumburští senioři spokojeni. Pozornost jim věnují nejen představitelé města, ale i neziskové organizace a jejich pracovníci. Například Městský úřad Rumburk vydatně dotuje rumburský klub seniorů a jeho pozvání k besedám nikdy nezůstávají nevyslyšena nikým z představitelů města v čele se starostou.
Bezplatné služby důchodcům poskytuje Městská knihovna Rumburk, stejně jako plavecký bazén, kde jsou vyhrazeny hodiny plavání pro důchodce tři dny v týdnu. Město přispívá i na rozmanité akce různých organizací, mezi kterými lze na prvním místě jmenovat farní katolickou charitu se svým seniorským programem „Pryč se samotou“. V jeho rámci se v polovině října uskutečnil zájezd autokarem do liberecké zoologické a botanické zahrady s výletem na Ještěd. Ten se však bohužel, kvůli špatnému počasí, neuskutečnil. Někteří účastníci si připomněli, že ZOO s proslulými exempláři bílých tygrů navštívili ještě jako děti, bezmála před půl stoletím. Při individuální návštěvě by dnes zaplatili za vstupné více, než kolik přispěli ze svých kapes na celý zájezd. Většina nákladů byla uhrazena právě z příspěvku MěÚ a z části z výtěžků sbírky „Pozvedněte slabé“ liberecké Nadace Euronisa.
Na příští rok charita připravuje se svým saským partnerem, evangelickým společenstvím EEB, podobný zájezd do Lužice s vyjížďkou na člunech po Sprévě. Kromě toho připravuje řadu dalších akcí, včetně poskytování informací v charitativní občanské poradně, prohlídky betlémů v rumburském muzeu s kulturním programem a besedou o vánočních zvycích. Na seniory též čeká zajímavá beseda „Za oponou tisku, rozhlasu a televize“ v budově charity, která se koná 8. listopadu od 15. hodin.

Tisk Tisk | E-mail E-mail