Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Poradna pro ohroženou mládež – Žijeme spolu

Nejen v období školního roku, ale i v průběhu prázdnin mají děti a mládež možnost využít v plné míře prostory klubovny Farní charity Rumburk a služby s tímto zařízením spojené. Největší zájem mladistvých je o hry na počítačích, taneční zkoušky a společenské hry. V průběhu dvou měsíců školních prázdnin byla pro děti připravena řada akcí a programů.
Již na začátku měly děti možnost se zúčastnit letního tábora v Jílovém u Děčína, který probíhal v týdnu od 3. do 10. 7. Této šance využilo 12 dětí.
Další akce se konala 21. července v Ústavu sociální péče v Jiříkově, kde dívčí taneční skupina „Sestry v akci“ Farní charity Rumburk předvedla své taneční umění obyvatelům tohoto sociálního zařízení. Děvčata se dočkala velkého ocenění, a to dlouhého potlesku a občerstvení od hostitelů.
Dne 29. července vyjely děti na kolech do Krásné Lípy, která je vzdálená cca 5 km od Rumburka. O jízdu na kolech je veliký zájem, proto se tyto výlety pořádají, pokud je pěkné počasí, až dvakrát měsíčně.
Další zajímavá akce, kterou naše organizace uspořádala, se konala 12. srpna. Jednalo se o takzvanou „stopovanou“ – námi nazvanou „ Hledání pokladu“. Děti cestou musely plnit úkoly, použít své dovednosti, například zpěv, recitaci a měly možnost předvést a využít obecné znalosti. Na konci je čekala odměna v podobě pokladu, kterým byla hromada sladkostí.
V závěru prázdnin proběhl ještě jednodenní výlet do Prahy pro mladší děti, které společně s dětmi z projektu „Pečovatelská služba pro rodiny s dětmi“ navštívily ZOO.
Prázdniny skončily, ale děti se nemusí obávat toho, že nebudou moci využívat naplno služeb naší organizace.
Počátkem školního roku čekal výlet do Prahy i naši mládež, která měla na programu prohlídku památek města, ZOO a jízdu parníkem. Jednalo se o výměnný pobyt našich dětí s dětmi z „Azylového domu pro matky s dětmi“ na Jižním městě, kteří u nás ztrávili víkend od 1. do 3. 10. 2004. Dne 4. září reprezentovala taneční skupina „Sestry v akci“ farní charitu na 11. ročníku Festivalu romské kultury v Ústí nad Labem. Závěrem roku je ještě čeká výlet do zábavného centra Babylon v Liberci, výlet do Německa a Mikulášská besídka v naší klubovně.
Do konce října můžete také navštívit v rumburském muzeu výstavu fotografií z činnosti romských klubů, kde jsou mimo jiné k vidění i výrobky klientů Farní charity Rumburk.
Projekt je financován z veřejné sbírky „Pomozte dětem!“, MPSV ČR, MV ČR, Úřadem práce Děčín, Městským úřadem Rumburk a Mgr. Peroutkovou. Patří jim veliký dík.
Martina Škodová
soc. pracovnice

Tisk Tisk | E-mail E-mail