Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

„Pastelka“ jde za svým cílem

Dlouhodobý úbytek žáků základních škol v celé republice si vynutil v mnoha městech rušení některých škol. Bohužel, optimalizaci školství se nevyhnul ani Rumburk a po zvážení všech pro a proti bylo Zastupitelstvo města nuceno k 31. 8. 2004 zrušit ve městě hned dvě základní školy – na Jiříkovské ulici a na Starokřečanské. Děti z těchto škol měly být převedeny do ZŠ Tyršova v centru města.
Tehdejší ředitelka školy na Jiříkovské ul. Mgr. Anna Jindrová, rodiče žáků, a především pedagogický sbor se však nechtěli s touto situací smířit a když se jim nepodařilo zvrátit rozhodnutí zastupitelstva, rozhodli se pro skoro nemožné – založit soukromou základní školu. Během letních prázdnin založila tedy Mgr. Jindrová spolu se svou kolegyní Ivanou Geislerovou obecně prospěšnou společnost „Základní škola Pastelka“, jejímž cílem je zachovat výuku žáků na této škole, a navíc s rozšířenou výukou německého jazyka již od první třídy.
Zastupitelstvo města vyjádřilo svůj souhlas se zřízením nové soukromé školy na území města, a tak jediné, co zbývá, je rozhodnutí ministerstva školství o zařazení školy Pastelka do sítě soukromých škol. Pokud vše dobře dopadne, bude provoz v soukromé škole Pastelka zahájen již 1. září 2005 v budově bývalé ZŠ na Jiříkovské.
„Založení o.p.s. Pastelka bylo nutností, kterou jsme museli reagovat na zrušení naší školy,“ vysvětluje zakladatelka Mgr. Jindrová. „Dopředu nás hnala i podpora rodičů, kterým šlo nejen o to, aby byla zachována škola v blízkosti jejich bydliště, ale především, aby nadále pokračoval projekt česko-německého vyučování, který se na naší škole již rok úspěšně rozvíjel, a který je na Šluknovsku ojedinělý.“ Základem tohoto projektu, který vznikl z iniciativy Základní školy v Ebersbachu, je výuka cizího jazyka již v první třídě základních škol, a to formou vzájemných her a výukou ostatních předmětů v cizím jazyce. České děti si tak podmaňují němčinu a německé zase češtinu tím nejpřirozenějším způsobem – vzájemnou komunikací a hrou. „Letos nás čeká celkem čtyřicet potkávacích dnů a na konci školního roku, tak jako vloni, jeden společný týdenní pobyt,“ vysvětluje Mgr. Jindrová. „Během těchto dnů, které se pravidelně střídají jednou u nás, podruhé v Ebersbachu, se děti učí především prvouku, matematiku, tělocvik, zpěv a další předměty v jazyce svých sousedů a již dnes, po jednom jediném roce, je na nich znát velký pokrok. A nejen děti a my jsme spokojeni, velké uspokojení je i na straně našich kolegů v Ebersbachu, kteří se znepokojením sledovali dění z konce minulého školního roku, a kteří jsou nyní nadšeni naším projektem Pastelka,“ vysvětluje ředitelka společnosti Mgr. Jindrová.
Tento projekt, díky svému přeshraničnímu přesahu, by mohl být financován z dotací Evropské unie. „Financování provozu školy bude velice náročné,“ přiznává Mgr. Jindrová. „V prvním roce získáme od ministerstva školství dotaci ve výši 60 % skutečných nákladů. Z toho budou financovány platy učitelů, ale i nákup pomůcek, čistících prostředků, žárovek a hygienických potřeb, budou z něj uhrazeny náklady za energie a drobné opravy.“ Dalších čtyřicet procent bude muset Mgr. Jindrová sehnat z jiných zdrojů. „Věříme, že se nám podaří získat dotaci z Česko-německého fondu budoucnosti a z fondu Interact,“ doufá Mgr. Anna Jindrová. „Již nyní připravujeme projekt s partnery z Ebersbachu, který budeme společně předkládat. Ale pomoc budeme hledat i u sponzorů a očekáváme pomoc i od rodičů našich žáků. Nejedná se však o školné,“ dodává důrazně, „jedná se spíše o příspěvek na nákup pomůcek a potřeb pro žáky. Informace o tom, že budeme vybírat školné ve výši dvou tisíc korun, jsou zcela nesmyslné a vnímám je jako snahu některých osob poškodit nás. Výše tohoto příspěvku zatím nebyla stanovena.“
V souvislosti se vstupem České republiky do EU jsou zpřísněny i hygienické podmínky pro provoz škol a školských zařízení. Budova školy na Jiříkovské ul. však všechny normy nesplňuje. Jedná se například o přístavbu nářaďovny a hygienického zařízení u tělocvičny, vybudování bezbariérového přístupu. Ředitelka Pastelky Mgr. Jindrová přiznává, že rekonstrukci budovy se nevyhnou. Peníze na realizaci oprav bude společnost Pastelka muset sehnat z různých fondů, darů, příspěvků a grantů.
„Věříme, že nám pomůže i město,“ doufá Mgr. Jindrová a dodává: „Mělo by být v jeho zájmu, aby zde fungovaly různé vzdělávací instituce, a to i ty soukromé, které budou prospěšné především rumburským občanům a jejich dětem. V tomto směru cítíme i značnou podporu ze strany vedení města. Ale na druhou stranu s lítostí vnímáme to, že nám někteří lidé nepřejí. Neustále se dozvídáme o různých pomluvách a dezinformacích, které nás mají poškodit. Těžko se s tím bojuje, ale my se tím nechceme nechat odradit. Vždyť to neděláme pro to, abychom na tom zbohatli, to v o.p.s. ani nejde, ale děláme to pro děti. Nabízíme jim něco jiného, než ostatní základní školy a ti, kteří nám chtějí znemožnit naši práci, tak vlastně poškozují je. Snad každý soudný člověk musí pochopit, že pro zdárný rozvoj dětí a pro jejich hladké začlenění do Evropy je kvalita výuky, rozsah jejich znalostí a schopnost komunikace v několika cizích jazycích tou nejzákladnější podmínkou. Již proto by měli rumburští náš projekt podpořit a neodsuzovat ho a nebo mu alespoň přát úspěch.“

Tisk Tisk | E-mail E-mail