Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne

Tištěné noviny 18/2004 | 24. 10. 2004 | Krimi

Toto přísloví platí i v případě mladíka z Rumburku, kterému se skutečně na přelomu srpna a září to pomyslné ucho u džbánu utrhlo díky intenzivní práci Policie ČR v Rumburku a Varnsdorfu. Občany těchto měst trápily již delší dobu stále častější případy vloupání do motorových vozidel, které spáchal v letním období neznámý pachatel. Počet případů již čítal desítky, pachatel si vybíral luxusnější vozidla, do kterých vnikal v noční době bočními okénky a odcizoval zejména autorádia, ale nepohrdl ani dioptrickými brýlemi v hodnotě 18 000 korun. Škoda, kterou pachatel způsobil, dosahovala desítek tisíc korun.
Policisté PČR na konci srpna zjistili, že pachatelem je dvacetiletý muž, který se v srpnu tohoto roku přestěhoval z Varnsdorfu do Rumburku. A tak, jak páchal tuto činnost ve Varnsdorfu, plynule pokračoval i ve svém novém bydlišti. Jen ve Varnsdorfu má tento mladík na svědomí sedmnáct případů vloupání do osobních automobilů a v Rumburku osm. Odcizené věci prodával a peníze utrácel v hernách a za alkohol. Z šetření vyplynulo, že si vozidla pečlivě předem vytipoval a že je napadal v osídlených částech obce. Jako neřidič se na místa činu nechával zřejmě vozit, ale toto nebylo objektivně potvrzeno. Při dopadení bylo u nenechavce zajištěno osvědčení o technickém průkazu, řidičský průkaz a doklad o povinném ručení pocházející z odcizeného vozidla v České Lípě, které bylo nakonec zajištěno a předáno majiteli.
Ve věci je nadále prováděno vyšetřování org. SKPV PČR v Rumburku pro trestné činy dle § 247/1 b, 2 a 257/1 tr. zákona a pachateli hrozí trest odnětí svobody až tři roky. Na pachatele byla Okresním soudem v Děčíně uvalena vazba.
K případům vloupání do motorových vozidel uvádím, že od počátku roku jich bylo ve služebním obvodě Obvodního oddělení PČR v Rumburku evidováno 36, z nichž do současné doby bylo objasněno devět. Dvoustopých a jednostopých motorových vozidel bylo odcizeno 25, z nichž bylo nalezeno pouze šest. Způsobená škoda činí 2 445 000,- Kč.
V této souvislosti bych rád upozornil všechny majitele motorových vozidel, aby dbali na jejich řádné zajištění a ve vozidlech nic neponechávali, pokud možno ani autorádio.
mjr. Ladislav Cink
OO Policie ČR v Rumburku

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://rn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://rn.rumburk.cz/2004/10/24/tak-dlouho-se-chodi-se-dzbanem-pro-vodu-az-se-ucho-utrhne/