Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

O větrných elektrárnách se neustále jedná

Česká republika se jako člen Evropské unie zavázala do roku 2010 vyrábět 8 % z celkové výroby elektrické aenergie za pomocí obnovitelných přírodních zdrojů. Do této kategorie patří získávání energie za pomoci vody, větru, slunečního záření apod.
Předmětem zájmu firem zabývajících se výstavbou větrných elektráren se stala celá oblast Šluknovského výběžku, zejména však oblast Království u Šluknova.
Firma WINDENERGIE, s.r.o. zde chce vybudovat větrný park se čtyřmi větrnými elektrárnami. Pokud bude stavba realizována, bude město Šluknov od provozovatele každoročně inkasovat finanční kompenzace ve výši přibližně půl milionu korun. Firma se dokonce zavázala, že v rámci této finanční kompenzace, kterou vyplatí předem, přispěje na rekonstrukci šluknovské Sokolovny, v obci Království opraví propojovací komunikaci mezi silnící Rumburk – Šluknov a obcí Království v hodnotě cca 600 tisíc Kč, a že po dobu 10 let bude sponzorovat činnost místního fotbalového klubu. Stavba větrných elektráren, která by měla stát v blízkosti domů lidí žijících v Království a která svými rozměry a charakterem výrazně ovlivní tvář krajiny, se však některým lidem žijícím v Království nelíbí.
Uznávají sice, že jde o skutečně ekologický zdroj energie a záměr na vybudování větrníků přímo nezavrhují, žádají však, aby jejich celkové uspořádání bylo poněkud jiné a dopad na Království byl menší. Pozvali proto všechny členy zastupitelstva města na schůzku do hasičárny v Království, která se konala 23. září.
Podle starosty Šluknova Ing. Kořínka si obě strany vzájemně předkládaly stanoviska jak svá osobní, tak získaná z jiných odborných zdrojů. Po celé dvě hodiny se besedovalo slušně a na úrovni a ukázalo se, že v této problematice nemůže ani strana příznivců ani strana odpůrců předložit argumenty, které by druhou stranu přebily.
„Rozhodnutí bylo výlučně na bedrech účastníků schůzky a vůbec nebylo lehké,“ komentuje průběh jednání starosta Ing. Kořínek. „Přesto jsme se zhruba dohodli na tom, že větrníky nebudou jednoznačně zavrženy a o jejich dalším osudu ve vztahu ke Království se bude dál jednat, že v první polovině října budu za město znovu jednat s investorem a za účasti členů přípravného výboru z Království zde bude znovu probrána otázka umístění větrníků i jejich počtu a že podle výsledků jednání bude případně pozměněna smlouva o spolupráci a finanční příspěvek investora pro město může být i snížen,“ dodává šluknovský starosta.
Díky tomuto jednání tak odpadla i nutnost řešit problém pomocí místního referenda, které mělo proběhnout v listopadu – během voleb do krajských zastupitelstev. Nyní vše záleží na dohodě všech tří stran – investora, města Šluknov a občanů Království.
Problém zatím není zcela vyřešen, ale snaha a dobrá vůle je znát na všech zúčastněných stranách.

Tisk Tisk | E-mail E-mail